Show simple item record

dc.contributor.authorKlas, Romancs
dc.contributor.authorFialová, Simonacs
dc.date.accessioned2020-01-22T11:54:28Z
dc.date.available2020-01-22T11:54:28Z
dc.date.issued2019-06-28cs
dc.identifier.citationEPJ Web of Conferences. 2019, vol. 213, issue 1, p. 1-12.en
dc.identifier.issn2100-014Xcs
dc.identifier.other159956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184128
dc.description.abstractThe simulation of liquid flow in significantly deformed elastic material is one of the more challenging tasks. Tube wall motion prediction implemented directly into CFD software can noticeably reduce the computational and time demands of such problems. The FSI simulation of a liquid-flowed flexible plastic tube was analyzed on the FEA and CFD solvers coupling basis. The flexible tube is the basic symmetric test body that could be appropriately tested on the experimental stand. A comparison of experimental data and FSI problem using commercial code and one-dimensional tube models was made by evaluating the tube wall deformation magnitudes at defined flow ratios. The type of tube material, which can be understood as a nonlinear from the stress and deformation point of view, was considered. The paper shows several possibilities of tube modeling using the main constitutive relations of linear and nonlinear mechanics. The hyperelastic material models such as neo-Hookean and Mooney-Rivlin were tested. The results represent differences in impacts on the tube liquid flow and differences in the magnitudes of the wall tube deformations.en
dc.description.abstractSimulace proudění kapaliny ve výrazně deformovaném elastickém materiálu je jedním z náročnějších úkolů. Predikce pohybu stěny trubice implementovaná přímo do softwaru CFD může výrazně snížit výpočetní a časovou náročnost takových problémů. FSI simulace plastové trubice vyplněné proudící kapalinou byla analyzována na základě vazby FEA a CFD řešičů. Pružná trubice je pak základní symetrické těleso, které je možné na experimentálním standu vhodně testovat. Srovnání experimentálních dat a FSI simulace pomocí komerčního kódu a jednorozměrných modelů trubice bylo provedeno vyhodnocením velikosti deformace stěny trubice při definovaných objemových průtocích. Byl uvážen takový typ materiálu trubky, který lze z hlediska napětí a deformace chápat jako nelineární. Příspěvek ukazuje několik možností modelování trubic pomocí hlavních konstitutivních vztahů lineární a nelineární mechaniky. Byly proto testovány modely hyperelastických materiálů, jako jsou neo-Hookean a Mooney-Rivlin. Výsledky představují rozdíly v dopadech na tok kapaliny trubicí a rozdíly ve velikostech deformací stěn trubice.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-12cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherEDP Sciencescs
dc.relation.ispartofEPJ Web of Conferencescs
dc.relation.urihttps://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2019/18/epjconf_efm18_02041/epjconf_efm18_02041.htmlcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectflexible tubeen
dc.subjectFSI simulationen
dc.subjecthyperelastic materialen
dc.subjectflow of liquiden
dc.subjectwall deformationsen
dc.subjectpružná trubice
dc.subjectFSI simulace
dc.subjecthyperelastický materiál
dc.subjectproudění kapaliny
dc.subjectdeformace stěny
dc.titlePulse flow of liquid in flexible tubeen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
sync.item.dbidVAV-159956en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:01:01en
sync.item.modts2020.04.01 05:52:11en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume213cs
dc.identifier.doi10.1051/epjconf/201921302041cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2100-014X/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International