Show simple item record

Critical factors of implementation and operations of personal information systems

dc.contributor.advisorSodomka, Petrsk
dc.contributor.authorZápotočný, Matejsk
dc.date.accessioned2020-01-24T16:54:57Z
dc.date.available2020-01-24T16:54:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZÁPOTOČNÝ, M. Kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other123733cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184142
dc.description.abstractTato dizertační práce identifikuje kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů se všemi jejich specifiky. Podrobně je popsán životní cyklus systému, jeho součásti a následně i typy organizací, které tento systém mohou využívat. V práci jsou navrženy čtyři hypotézy, které se zaměřují na potvrzení nebo vyvrácení důležitosti využití personálních informačních systémů ve firmách různých velikostí, a to samostatně pro český a slovenský trh. Práce také popisuje detailní odpovědi zástupců oslovených firem na téma přínosy a využití personálních informačních systémů a prezentuje seznam kritických faktorů, které byli v průběhu zpracování práce zjištěny.sk
dc.description.abstractThis dissertation thesis identifies critical factors of implementation and operation service of Human Resource Information Systems with all its specifics. In detail, the lifecycle of the system is described, system elements and types of organizations that might use it. The thesis aimes at four hypotheses that try to confirm or reject the importance of usage of Human Resource Information Systems in companies of various sizes on Czech and Slovak market. The thesis also describes detailed feedback of company representatives in areas of benefits and usage of these systems and presents a list of critical factors that were discovered and confirmed during the preparation of the thesis and related research.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPersonální informační systémysk
dc.subjectPISsk
dc.subjectInformační systémy pro řízení lidských zdrojůsk
dc.subjectKritické faktory implementacesk
dc.subjectŽivotní cyklus personálních informačních systémůsk
dc.subjectPersonal Information Systemen
dc.subjectPISen
dc.subjectHuman Resource Information Systemen
dc.subjectHRISen
dc.subjectCritical factors of implementationen
dc.subjectHuman Resource Information Systems’ Lifecycleen
dc.titleKritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémůsk
dc.title.alternativeCritical factors of implementation and operations of personal information systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-24cs
dcterms.modified2020-01-24-10:25:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid123733en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.25 04:59:02en
sync.item.modts2020.04.25 04:16:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBuřita, Ladislavsk
dc.contributor.refereeJašek, Romansk
dc.contributor.refereeKoráb, Vojtěchsk
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. (člen) prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen)cs
but.defenceDoktorand odpověděl na dotazy oponentů: - Jak jste přistupoval ke zpracování kvalitativních dat? - Dle bibliografie čerpáte i z práce svého školitele, jako nejbližšího spolupracovníka, konzultanta a metodického vedoucího. V oblasti vašich publikačních výstupů je však uveden jen jako jeden ze spoluautorů u právě jedné publikace, proč není uveden i u ostatních publikací, když to byl právě on, kdo vás vedl, studiem provázel a podporoval. - Předpokládáte vy osobně další výzkumné pokračování ve vámi vyzkoumané oblasti a v navržených směrech? - Představte jiné možnosti vizualizace výsledků kvalitativní analýzy, než jsou slovní mraky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record