Show simple item record

3D display device

dc.contributor.advisorBurian, Františeksk
dc.contributor.authorVarga, Tomášsk
dc.date.accessioned2018-10-21T20:47:59Z
dc.date.available2018-10-21T20:47:59Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVARGA, T. 3D zobrazovací jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52605cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18414
dc.description.abstractNa základe binokulárneho videnia je ľudské oko schopné vytvoriť priestorový vnem pozorovaného predmetu. V súčasnosti je 3D zobrazovanie na dvojdimenzionálnom povrchu v móde, najmä v kinematografickom priemysle. Avšak 3D zobrazovanie sa postupne dostáva aj do ďalších priemyslov, ale najmä do ďalších častí bežného života (reklamy, prezentácie, zábava...). 3D obraz môže byť vytvorený rôznymi spôsobmi, niektoré z nich sú bližšie popísané v diplomovej práci. Diplomová práca sa venuje popisu a zostaveniu 3D zobrazovacej jednotky, ktorá zabezpečí trojrozmerný obraz bez použitia pomocných predmetov ako sú napr. okuliare. Zobrazovacia jednotka vytvára trojrozmerný obraz na základnej úrovni, ktorý je tvorený zabezpečením vysokej rýchlosti otáčok displeja a zobrazením aktuálneho rezu objektu v presne stanovených úsekoch.sk
dc.description.abstractBased on binocular vision the human eye is capable of generating the observed spatial perception of the object. Nowadays 3D imaging of two-dimensional surface is in vogue especially in the cinema industry. However, 3D imaging is gradually getting into other industries especially in other parts of everyday life (advertisements, presentations, entertainment ...). 3D images can be created in various ways, some of which are detailed in this master´s thesis. This thesis deals with the description and the drawing up of a 3D display which provides a three-dimensional image without using auxiliary objects such as glasses. The display unit produces a three-dimensional image at a fundamental level, which consists of providing high-speed rotation of the display and creates the current portion of the object in specified sections.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZobrazovacia jednotkask
dc.subject3Dsk
dc.subjectnávrhový systém Eaglesk
dc.subjectmikrokontrolérsk
dc.subjectDisplay deviceen
dc.subject3Den
dc.subjectEagle layout editoren
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.title3D zobrazovací jednotkask
dc.title.alternative3D display deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-09-04-10:15:27cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52605en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:40:05en
sync.item.modts2020.03.31 16:12:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽalud, Luděksk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky: Co v obvyklém pojetí znamená jazýčkový kontakt? Jak by bylo možné bezkontaktně přenášet napájení do zobrazovacího modulu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record