Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování kvality ovzduší v ostravské průmyslové aglomeraci 

    Krejčí, Blanka
    Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší v ostravské průmyslové oblasti zejména s ohledem na vysoké koncentrace suspendovaných částic a na ně sorbovaných toxických polyaromatických uhlovodíků, jejichž ...