Now showing items 1-1 of 1

  • Interakce hyaluronan-aminokyseliny 

    Jugl, Adam
    Předložená disertační práce se zaměřuje na nekovalentní interakce hyaluronanu o různých molekulových hmotnostech (9–1540 kDa) s bazickými (oligo)aminokyselinami (především argininem) a antimikrobiálním peptidem cecropinem ...