Now showing items 1-2 of 2

  • Interakce hyaluronan-aminokyseliny 

    Jugl, Adam
    Předložená disertační práce se zaměřuje na nekovalentní interakce hyaluronanu o různých molekulových hmotnostech (9–1540 kDa) s bazickými (oligo)aminokyselinami (především argininem) a antimikrobiálním peptidem cecropinem ...
  • Vývoj materiálu na bázi hydrogelů kyseliny hyaluronové pro regeneraci myokardu 

    Kovářová, Lenka
    Tato disertační práce je zaměřena na vývoj materiálů na bázi kyseliny hyaluronové (HA) využitelných v regenerativní medicíně, především pro léčbu srdeční tkáně po infarktu myokardu. Předmětem studia je oxidovaná forma HA ...