Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava tobermoritu 

    Dlabajová, Lucie
    Dizertační práce je zaměřena na studium reakcí probíhajících v komplexním systému CaO–SiO2–H2O, přičemž je cílena na syntézu tobermoritu. Plně krystalický může tobermorit vznikat pouze v hydrotermálních podmínkách, přičemž ...