Now showing items 1-1 of 1

  • Víceprvkové systémy biomateriálů na bázi hořčíku a zinku 

    Hasoňová, Michaela
    Disertační práce se zabývá základním výzkumem v oblasti materiálů z čistých Zn prášků a binárních směsí na bázi Mg, Zn a Ca připravených práškovou metalurgií. V teoretické části jsou shrnuty obecné principy a metody práškové ...