Show simple item record

The Study of Project Production System

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorPravec, Liborcs
dc.date.accessioned2020-02-03T23:55:05Z
dc.date.available2020-02-04cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPRAVEC, L. Studie projektu výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other23283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184171
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje průchod výrobní zakázky ve společnosti Walter s.r.o. Jedná se o návrh na zlepšení systému na sledování průběhu zakázky montáží. Lépe řečeno sjednocení dat do jednoho centrálního místa a zpřístupnění celému koncernu. Firma patří do skupiny WALTER MASCHINENBAU GmbH. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem CNC (počítačem numericky řízených) strojů pro výrobu, jemné broušení a meření nástrojů.cs
dc.description.abstractThis Master‘s thesis describes throughput of manufacturing order in company Walter s.r.o. It is a proposal of improvement system to monitoring order in mounting. Better told, it is unification of dates to central place and accessing to all concern. This company belongs to the group WALTER MASCHINENBAU GmbH. The bussines comunity deals with developments, production and selling of CNC (by computer numeric controlled) machines for production, fine grinding and measuring tools.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectVýrobní systém a zakázkycs
dc.subjectoptimalizace zásobcs
dc.subjectProduction system and ordersen
dc.subjectoptimalization of storesen
dc.titleStudie projektu výrobního systémucs
dc.title.alternativeThe Study of Project Production Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-02-04cs
dcterms.modified2010-07-19-11:45:10cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:13:01en
sync.item.modts2021.11.12 17:24:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKubica, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Libor Chadima (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record