Show simple item record

Efficiency of Water Treatment Processes Using Activated Carbon

dc.contributor.advisorKučera, Tomášcs
dc.contributor.authorHladíková, Luciecs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:19Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHLADÍKOVÁ, L. Účinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126218cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184175
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce problematika výskytu pesticidů v životním prostředí a možnost jejich odstranění přes aktivní uhlí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část rešeršní a část praktickou. Rešeršní část je zaměřena na popis aktivního uhlí. Dále se zabývá rozdělením pesticidů a jejich degradaci v životním prostředí. V praktické části byl proveden laboratorní experiment s cílem zjistit účinnost odstranění pesticidů a metabolitů z testované vody na dvou druzích aktivního uhlí.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the issue of pesticides in the environment and the possibility of their removal through activated carbon. The thesis is divided into two parts, the search part and the practical part. The research part is focused on description of activated carbon. It also deals with the distribution of pesticides and their degradation in the environment. In the practical part, a laboratory experiment was carried out to determine the effectiveness of removing pesticides and metabolites from the test water on two types of activated carbon.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAktivní uhlícs
dc.subjectpesticidycs
dc.subjectmetabolitycs
dc.subjectSilcarbon S 835cs
dc.subjectSilcarbon K 835.cs
dc.subjectActivated carbonen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectmetabolitesen
dc.subjectSilcarbon S 835en
dc.subjectSilcarbon K 835.en
dc.titleÚčinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlícs
dc.title.alternativeEfficiency of Water Treatment Processes Using Activated Carbonen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-07-15:34:17cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126218en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:19:39en
sync.item.modts2021.11.12 20:04:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKolesíková, Luciecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - místopředseda, Ing. Daniela Šíblová - tajemník, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Raček, Ph.D. - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka 1: Jaký je hlavní důvod odstraňování pesticidů z vody? Myslíte si, že by aktivní uhlí dokázalo odstraňovat i mikroplasty? Otázka 2: Adsorpce bude v procesu úpravy vody zařazena na konec úpravy vody, je tedy možné, že bude v průběhu úpravy vyčerpána kapacita filtračního lože? Na jakém základě jste určovala výšku filtračního lože? Jaká byla frakce filtračního materiálu? Otázka 3: Jaká by byla nejkratší doba při odstraňování pesticidů? U jaké vody (povrchová, podzemní) by byla filtrační kapacity materiálu vyčerpaná dříve? Otázka 4: Jaká by byla regenerace aktivního uhlí? Otázka 5: Jaké jsou limity pro pesticidní látky ve vyhlášce? Pro co slouží vyšší limity ve vyhlášce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record