Show simple item record

The study alternatives village up to 2000 PE

dc.contributor.advisorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorKrupicová, Simonacs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:19Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRUPICOVÁ, S. Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126221cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184177
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a posoudit ji z ekonomického hlediska s ohledem na dotační tituly. Autorka se zabývá výběrem vhodného způsobu odkanalizování zájmového území a následné likvidace odpadních vod, přičemž vychází z příslušných norem a souvisejících předpisů. Navržené varianty jsou následně posouzeny z ekonomického hlediska a je doporučena vhodná varianta řešení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of variants of sewerage and wastewater disposal in the selected municipality. Solved area for this work is the village Rovečné with the local part of Malé Tresné. The aim of this work is to propose a suitable variant and to assess it from the economic point of view with regard to grant titles. The author deals with the selection of a suitable method of sewerage of the area of interest and subsequent waste water disposal, based on the relevant standards and related regulations. The proposed options are then assessed from an economic point of view and a suitable solution option is recommended.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGravitační kanalizacecs
dc.subjecttlaková kanalizacecs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectčerpací stanicecs
dc.subjectčistírna odpadních vodcs
dc.subjectGravity seweren
dc.subjectpressure seweren
dc.subjectwastewateren
dc.subjectpumping stationen
dc.subjectwastewater treatment planten
dc.titleStudie variant odkanalizování obce do 2000 EOcs
dc.title.alternativeThe study alternatives village up to 2000 PEen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-07-15:34:17cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126221en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:35:53en
sync.item.modts2020.03.30 19:31:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBalas, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - místopředseda, Ing. Daniela Šíblová - tajemník, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Raček, Ph.D. - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka 1: Jsou nějaké případy sdružení DČOV ve Vaší případové studii? Otázka 2: V jakém programu byl proveden ekonomický návrh variant? Otázka 3: Kam se bude vypouštět vyčištěná odpadní voda z DČOV? Otázka 4: Jaká je aktuální denní spotřeba vody na osobu v dané lokalitě?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record