Show simple item record

Project of revitalization part of Kninicky brook

dc.contributor.advisorŠlezingr, Miloslavcs
dc.contributor.authorVyplel, Adamcs
dc.date.accessioned2020-02-07T16:54:24Z
dc.date.available2020-02-07T16:54:24Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVYPLEL, A. Návrh revitalizace části Knínického potoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126246cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184200
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh soustavné revitalizační úpravy vybraného úseku toku Knínický potok v katastrálním území Veverské Knínice. Jedná se o napřímené, příliš zahloubené koryto z důvodu technických úprav v minulosti. Pomocí programu HEC-RAS je ověřena kapacita koryta toku na průtok Q100. Takto bylo zjištěno, že je koryto velmi kapacitní a bylo přistoupeno k návrhu nové trasy s kapacitou průtoku Q1. Vzhledem k výškovým poměrům byly součástí návrhu i tři balvanité skluzy. Následně došlo k vhodnému doplnění vegetačního doprovodu a břehových porostů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the proposal of systematic revitalization of the selected section of the Knínický brook in the cadastral area of Veverské Knínice. It is a straight, very deep channel due to technical adjustments in the past. The HEC-RAS program verifies the capacity of the channel for the Q100 flow. In this way, it was found that the channel has very high capacity so a new route with Q1 flow capacity was designed. Due to the height conditions, the design also included three boulder chutes. Subsequently, the vegetation accompaniment and bank stands were suitably supplemented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkorytocs
dc.subjectpotokcs
dc.subjectHEC-RAScs
dc.subjectvegetacecs
dc.subjectbalvanitý skluzcs
dc.subjectchannelen
dc.subjectbrooken
dc.subjectHEC-RASen
dc.subjectvegetationen
dc.subjectboulder chuteen
dc.titleNávrh revitalizace části Knínického potokacs
dc.title.alternativeProject of revitalization part of Kninicky brooken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-07-13:19:19cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126246en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:59:12en
sync.item.modts2020.03.31 23:08:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSvoboda, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - předseda, doc. Ing. Ľudovít Možiešik, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - tajemník, prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr - člen, Ing. Dalibor Kratochvíl - člen, Ing. Radek Maděřič - člen, Ing. Petr Holomek - člen, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen, Ing. Vlastimil Krejčí - člen,cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce student odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - Nevíte, zda je do budoucna předpokládán rozvoj obce Veverské Knínice směrem k revitalizovanému úseku toku? Pokud ano, volil by jste v obci jiný typ úpravy? - Jedná se skutečně o propustek - není to spíše mostek pro přejezd hospodářských vozidel? - Vysvahování a kubatůry vzniklé při realizaci práce? - Pozemky dotčené stavbou? - Byl návrh nové trasy koryta založen na hristorické mapě (vojenské mapování)? - Byla posouzena kapacita stávajícího a návrhového koryta? - Jaký je vývojový trend současného koryta? Počítal jste výmývací rychlosti? Student odpověděl na všechny uvedené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record