Show simple item record

Brick Dust Arising During Grinding of Burnt Brickwork and Possibilities of its Utilization

dc.contributor.advisorNevřivová, Lenkacs
dc.contributor.authorKocmánek, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:54:57Z
dc.date.available2020-02-08T23:54:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOCMÁNEK, T. Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126442cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184238
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde uvedeny některé publikované výsledky výzkumů týkajících se potencionálního využití cihelného prachu v různých průmyslových odvětvích. Také je uveden návrh využití cihelného prachu v keramickém průmyslu. V praktické části práce byly vybrány dvě pracovní hmoty a z nich vzniklý cihelný prach s odlišnou granulometrií a byl zkoumán vliv přídavku cihelného prachu do pracovní hmoty na fyzikálně – mechanické vlastnosti keramického střepu po výpalu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the brick dust arising during grinding of burnt brickwork and the possibilities of its utilization. In the theoretical part origin and basic properties of brick dust is described. Some published results of research on the potential utilization of brick dust in various industries are presented here. Also proposal of utilization of brick dust in the ceramic industry is presented. In the practical part two ceramic raw materials and the two brick dust with different granulometry arising during grinding of burnt brickwork (made from these two ceramic raw materials) were selected. The effect of the addition of brick dust to the ceramic raw materials on the physical - mechanical properties of ceramic body after sintering was investigated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCihelný prachcs
dc.subjectcihelný střepcs
dc.subjectvlivcs
dc.subjectvyužitícs
dc.subjectBrick dusten
dc.subjectbrick bodyen
dc.subjecteffecten
dc.subjectutilizationen
dc.titleCihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využitícs
dc.title.alternativeBrick Dust Arising During Grinding of Burnt Brickwork and Possibilities of its Utilizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:35:15cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126442en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:18:28en
sync.item.modts2021.11.12 09:31:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSokolář, Radomírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Karel Lang, CSc. - předseda, Ing. Hynek Smolka - místopředseda, Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen,cs
but.defencePřipomínky v posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Hynek Smolka - Snížení smrštění sušením o tak velkou hodnotu? Je to správně? Jaký je praktický význam experimentu? Zkoumal jste použitelnost prachu v technologii výroby v praxi. Jak vzniká prach který jste použil? prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - Poměr mezi odpadním prachem a výrobky? Kolik prachu vzniká procentuálně? doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - Obsahuje prach pouze slídu a křemen? Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - Obrusu (prachu) každoročně přibývá při výrobě cihel proto byla použita tak velká dávka v recepturách pro experimentální ověření. C/2 – Student vcelku dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise k předložené DP. Snažil se obhájit většinu svých navržených řešení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record