Show simple item record

Machine processing of space-time data for spatial planning.

dc.contributor.advisorApeltauer, Jiřícs
dc.contributor.authorBrožek, Jancs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBROŽEK, J. Strojové zpracování časoprostorových dat pro potřeby územního plánování. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126496cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184281
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním surových dat ze sledování vozidel pomocí GPS za účelem získání dopravních veličin, jako možného zdroje dat pro dopravní průzkumy a následné analýzy v oblasti modelování dopravy.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the processing of raw data from vehicle tracking by means of GPS in order to obtain traffic quantities as a possible source of data for traffic surveys and subsequent analysis in the field of traffic modeling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGPScs
dc.subjectsíť pozemních komunikacícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdopravní veličinycs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectGPSen
dc.subjectroad networken
dc.subjectanalysisen
dc.subjecttraffic quantitiesen
dc.subjectBrnoen
dc.titleStrojové zpracování časoprostorových dat pro potřeby územního plánování.cs
dc.title.alternativeMachine processing of space-time data for spatial planning.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-30cs
dcterms.modified2020-02-08-23:40:50cs
thesis.disciplineMěstské inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126496en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:43:50en
sync.item.modts2020.03.31 16:46:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNovák, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. František Kuda, CSc. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Jan Brožek během své prezentace o diplomové práci na téma Strojové zpracování časoprostorových dat pro potřeby územního plánování pohovořil o zisku vstupních dat, měřených parametrech, zpracování dat pomocí softwaru, o tvorbě vlastní referenční sítě, následovalo popsání městského okruhu v Brně - úsekové intenzity, o rychlosti vozidel, matice zdrojů a cílů. Poté byly položeny dotazy oponenta diplomové práce Ing. Martina Nováka: 1. Jako špičkovou hodinu jste vzal 15-16. Na základě čeho jste tak udělal? 2. Tabulka 4.1 vykazuje nejnižší hodnoty v úsecích 9, 38 a 39. Čím může být tato odchylka způsobena? 3. Na straně 17 popisujete zeměpisnou šířku a délku jako polohu na ose X a Y. Jaký je rozdíl mezi WGS 84 a S-JTSK? 4. Ne všichni jsou obeznámeni s rozdíly CAD a GIS softwaru. Můžete popsat základní rozdíl a důvody nemožnosti použít CAD pro vaši práci? 5. Například na obrázku 4.7 a 4.8 mohl student použít funkci GIS pro zobrazení barvy úseku, dle naměřené rychlosti. Což by vedlo k lepší orientaci. Následovaly dotazy členů komise: Ing. Radka Matuszková Jak jste zohlednil parkování, nesnižuje to rychlost automobilů? Proč je anonymizace problém? Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Data z GPS - soukromé data, ten kdo GPS nemá není zohledněn? Cílem práce je ověřit data a zjistit co z nich lze získat? Student na otázky komise odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMěstské inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record