Show simple item record

Study of road I/40 Břeclav - Mikulov

dc.contributor.advisorMatuszková, Radkacs
dc.contributor.authorFelcman, Jancs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFELCMAN, J. Studie I/40 Břeclav - Mikulov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126500cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184285
dc.description.abstractÚkolem této diplomové práce je navrhnout několik variant obchvatu silnice I/40,která začíná v Břeclavi a vede skrz Valtice a Sedlec do Mikulova. Návrh trasy je předpokládán v délce přibližně 20km. Cílem práce je vypracovat směrové a výškové řešení trasy,které začíná na silnici I/55 a končí na silnici I/52. Trasa bude navrhnuta tak, aby její dopad na životní prostředí byl minimální. Zároveň však bude kladen důraz na maximální efektivitu návrhu a úsporu použitých prostředků na jeho realizacics
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design several variants of the I / 40 road, which starts in Břeclav and leads through Valtice and Sedlec to Mikulov. The route is expected to be approximately 20km long. The aim of this work is to develop a directional and elevation solution of the route, which starts on road I / 55 and ends on road I / 52. The route will be designed to minimize its impact on the environment. At the same time, emphasis will be placed on the maximum efficiency of the design and saving on the resources used for its implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobchvatcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectsměrové řešenícs
dc.subjectvýškové řešenícs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectbypassen
dc.subjectdesignen
dc.subjectdirectional solutionen
dc.subjectheight solutionen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectefficiencyen
dc.titleStudie I/40 Břeclav - Mikulovcs
dc.title.alternativeStudy of road I/40 Břeclav - Mikuloven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:40:51cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126500en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:58:00en
sync.item.modts2021.11.22 12:15:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeChaker, Manarcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. - předseda, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Sachr - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Veronika Valentová, Ph.D. - člen, Ing. Radovan Hrnčíř - člen, Ing. Lotfi Hatem, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent si připravil prezentaci k obhajobě své závěrečné práce, kterou před komisí prezentoval. Následně byly přečteny oba posudky, jak vedoucího, tak oponenta diplomové práce. Student byl vyzván k zodpovězení dotazů uvedených v oponentním posudku. Na tyto dotazy student odpověděl. Předsedkyně vyzvala členy k pokládání dotazů k diplomové práci. Studentu byly položeny dotazy na které student odpověděl. Student svou diplomovou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record