Show simple item record

Lookout tower in Beskydy mountains

dc.contributor.advisorPešek, Ondřejcs
dc.contributor.authorProkop, Miroslavcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPROKOP, M. Rozhledna v Beskydech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126539cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184319
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a posouzením rozhledny v Beskydech. Hlavní nosná část slou-pu je tvořena ocelovým válcem o průměru 2,2 m a pevnosti S355. Uvnitř sloupu jsou ukryta dvě vřetenová schodiště. Na sloup jsou od výšky 21 m vynášeny podesty vyhlídky. Vyhlídka má v nej-širším místě šířku 12,2 m a půdorys šestiúhelníku. Vnější obrys vyhlídky simuluje tvar koruny po-mocí žeber z dřevěných lamelových nosníků pevnosti GL24h. Vyhlídka je tvořena čtyřmi podesta-mi. Celková výška konstrukce je 37,5 m. Vnitřní síly jsou určeny programem RFEM a na jejich zá-kladě je proveden statický výpočet. Práce je vypracovaná dle platných norem ČSN EN.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the design of load-bearing capacity of the observation tower in Besky-dy. The material used in main column is steel S355. The main column is a circular hollow construc-tion with diameter of 2,2 m. Inside the column is located a double spiral staircase. The upper part of observation tower simulates shape of treetop by rip column. It is made of glue laminated timber GL24h. The tower has four platforms of hexagon shape. The largest platform is 12,2m wide. The height of struction is 37,5 m. Internal forces have been calculated in software RFEM and based that the structural assessment has been made. The thesis is drawn up pursuant to the standards of ČSN EN.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozhlednacs
dc.subjectlepené lamelové dřevocs
dc.subjectocelcs
dc.subjectvítrcs
dc.subjectObservation toweren
dc.subjectglue laminated timberen
dc.subjectsteelen
dc.subjectwinden
dc.titleRozhledna v Beskydechcs
dc.title.alternativeLookout tower in Beskydy mountainsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:42:42cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126539en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:44:08en
sync.item.modts2020.03.31 13:26:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBalázs, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. - předseda, Ing. Milan Šmak, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - tajemník, Ing. Vladimír Lederer - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent přednesl formou powerpointové prezentace obsah své diplomové práce. Výborně reagoval na dotazy a připomínky oponenta. Taktéž na všechny otázky předsedy komise a ostatních členů komise odpovídal výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record