Show simple item record

Roofing of tribune

dc.contributor.advisorBalázs, Ivancs
dc.contributor.authorStraka, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:32Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSTRAKA, P. Zastřešení tribuny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184321
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci zastřešení tribuny na sportovním stadionu. Půdorysné rozměry jsou 35x70 m. Objekt se bude nacházet v lokalitě Moravské Budějovice. Konstrukce je navržena z oceli třídy S355 a ocelových spojovacích prostředků. Byly vytvořeny posudky pro 2 varianty. Varianta A s vazníkem příhradovým, varianta B s vazníkem plnostěnným. Jako výhodnější vyhodnocena varianta s příhradovým vazníkem, která je rozpracována podrobněji.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis was to design and assess the load-bearing structure of the grandstand roof at the sports stadium. The ground plan dimensions are 35x70 m. The object will be located in Moravské Budějovice. The construction is made of grade steel S355 and steel fasteners. Assessments were created for 2 variants. Variant A with truss, Variant B with plate girder. The truss variant, which is elaborated in more detail, was evaluated as more advantageous.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzastřešení tribunycs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectprutová konstrukcecs
dc.subjectpříhradový vazníkcs
dc.subjectroofed standsen
dc.subjectsteel structureen
dc.subjectbeam structureen
dc.subjectmain truss structureen
dc.titleZastřešení tribunycs
dc.title.alternativeRoofing of tribuneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:42:42cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:17:47en
sync.item.modts2021.11.12 11:37:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHoráček, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. - předseda, Ing. Milan Šmak, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - tajemník, Ing. Vladimír Lederer - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent přednesl formou powerpointové prezentace obsah své diplomové práce. Velmi dobře reagoval na dotazy a připomínky oponenta. Taktéž na všechny otázky předsedy komise a ostatních členů komise odpovídal velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record