Show simple item record

Sanitary technical installations and pipeline in the pension for the elderly

dc.contributor.advisorVaščáková, Alenacs
dc.contributor.authorBenková, Erikacs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:34Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:34Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBENKOVÁ, E. Zdravotně technické instalace a plynovod v penzionu pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126554cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184334
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh zdravotně technických instalací v penzionu pro seniory v katastrálním území města Hodonín. Objekt se nachází na rovinatém terénu. Penzion pro seniory je navrhnutý jako čtyřpodlažní objekt s částečným podsklepením a 3 nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází zázemí zaměstnanců, šatny, technické zázemí, kanceláře, posilovna, sklad nábytku, sklad nářadí a místnost pro údržbáře. V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyň, různé sklady, provozovatelské prostory, lékař, zázemí pro zdravotné sestry, společenské prostory a ve třetí části objektu i pokoje pro seniory. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí především pokoje pro seniory, lékař, zázemí pro zdravotné sestry, společenské prostory a jídelny. Teoretická část pojednává o problematice výskytu Legionell. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v zadaném objektu.cs
dc.description.abstractThe master thesis is focused on the design of sanitary technical installations and pipeline in the pension for the elderly, in the cadastral area of Hodonín city. The pension is located in a plane terrain and is designed with four storeys, a partial basement and 3 aboveground floors. There are staff facilities, changing rooms, technical facilities, offices, gym, laundry, furniture storeroom, tool storeroom and maintenance room in underground floor. On the first floor there are kitchen, various storerooms, doctor, nursing facilities,meeting rooms and in the third part of the building are rooms for seniors. From the second to third floor there are rooms for seniors, doctor, nursing facilities, meeting rooms and dining rooms. The theoretical part deals with the issue of the occurrence of Legionell. The calculation and project part solves the sewerage, water supply and gas distribution in the given building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLegionellacs
dc.subjectvnitřní kanalizacecs
dc.subjectvnitřní vodovodcs
dc.subjectdomovní plynovod.cs
dc.subjectLegionellaen
dc.subjectsewerage systemen
dc.subjectwater systemen
dc.subjectgas main.en
dc.titleZdravotně technické instalace a plynovod v penzionu pro seniorycs
dc.title.alternativeSanitary technical installations and pipeline in the pension for the elderlyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-30cs
dcterms.modified2020-02-08-23:44:02cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126554en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:15:40en
sync.item.modts2021.11.22 22:14:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVrána, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Peráčková, Ph.D. - předseda, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Jan Doležal - tajemník, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Žabička - člen, Ing. Ladislav Bárta, CSc. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala Zdravotně technické instalace a plynovod v penzionu pro seniory. V teoretické části studentka popsala vliv teploty na tvorbu bakterií Legionell a jejich odstranění. V praktické části popsala rozvody kanalizace, vodovodu a plynu. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídala na připomínky členů komise. A – Student výborně reagoval a zaujal stanoviska ke všem připomínkám předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record