Show simple item record

Selected parts of the construction-technology plan - kindergarten in Brno

dc.contributor.advisorMotyčka, Vítcs
dc.contributor.authorBartek, Petrcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:55:57Z
dc.date.available2020-02-08T23:55:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBARTEK, P. Vybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126615cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184391
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby dvoupatrové mateřské školy v brněnské městské části Bystrc. Součástí práce je technická zpráva, časový a finanční plán objektový, projekt zařízení staveniště, hluková studie, technické zprávy a kontrolní a zkušební plány pro konstrukci monolitických stropních desek a předpjatých stropních desek Spiroll, studie bednění, strojní sestava hlavních mechanizmů použitých během výstavby, dále časový plán, potřebný počet pracovníků a položkový rozpočet hrubé stavby, ale také rozpočet pro celou stavbu dle THÚ a srovnávací studie zvedacích mechanizmů. Dále jsou v přílohové části vypracována schémata postupu a přístupu k výstavbě v jejích různých etapách.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a construction-technology plan of two-story nursery school in Brno, district Bystrc. Thesis contains engineering report, financial and time schedule for structures, project of construction site, noise study, technological notes and inspection and test plans for cast-in-place reinforced concrete slabs and for prestressed concrete Spiroll floor slabs, formwork study, list of main machines used during construction, time schedule, needed quantity of workers and itemized budged for carcass, budged for whole building and comparison of cranes. Moreover, in appendices are drawings of approaches and processes during construction in its different phases.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectzděná konstrukcecs
dc.subjectmontovaná stropní konstrukcecs
dc.subjectpředpjaté panely Spirollcs
dc.subjectmonolitická stropní deskacs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočet hrubé stavbycs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectbedněnícs
dc.subjectNursery schoolen
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectmasonry structureen
dc.subjectprefabricated flooren
dc.subjectprestressed concrete floor Spiroll slabsen
dc.subjectcast-in-place reinforced concrete slaben
dc.subjectlist of main machinesen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectitemized budget of carcassen
dc.subjecttechnological noteen
dc.subjectformworken
dc.titleVybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brněcs
dc.title.alternativeSelected parts of the construction-technology plan - kindergarten in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:50:30cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126615en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:36:21en
sync.item.modts2021.11.22 21:37:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDoubek, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - místopředseda, Ing. Martin Hejl - tajemník, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svým konstrukčním, dispozičním a technologickým řešením své diplomové práce v rámci prezentace doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. Následně nastínil koncepci staveništního provozu přímo na výkrese zařízení staveniště a výkresech pro objekty zařízení staveniště. Student seznámil komisi se lhůtou výstavby i problematikou přípojek. Dále seznámil komisi s navrženou strojní sestavou. Student zodpověděl dotazy oponenta. Ing. Pospíchal, Ph.D. Jakým způsobem budou řešeny pojezdové plochy? Student odpověděl na dotaz dostatečně. Kde budou řešeny a vedeny staveništní rozvody? Student odpověděl dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record