Show simple item record

Study of runoff torrential rain on the green roofing

dc.contributor.advisorBečkovský, Davidcs
dc.contributor.authorPilinszki, Martincs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:56Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPILINSZKI, M. Studium odtoku přívalových dešťů na ploché vegetační střeše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126394cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184554
dc.description.abstractDiplomové práce se zabývá studiem odtoku přívalových dešťů na ploché vegetační střeše. Podrobněji se práce zaměřuje na problematiku odtoku při různých skladbách ploché a vegetačních střech. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle normy ČSN 75 67 60 – Vnitřní kanalizace a německým standardem pro vegetační střechy FLL.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the study of runoff torrential rain on the green roofing. This work is focused the problematics of runoff for various constructions of flat and green roofing. The results were evaluated according to the standard ČSN 75 67 60 - Internal sewerage and the German standart for green roofing FLL.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectsoučinitel odtokucs
dc.subjectstřešní vtokcs
dc.subjectzelené střechycs
dc.subjectvegetační střechycs
dc.subjectflat roofen
dc.subjectrunoff coeffienten
dc.subjectroof drainen
dc.subjectvegetation roofingen
dc.subjectgreen roofingen
dc.titleStudium odtoku přívalových dešťů na ploché vegetační střešecs
dc.title.alternativeStudy of runoff torrential rain on the green roofingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:11:27cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126394en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:08:16en
sync.item.modts2020.03.31 03:46:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSelník, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Boris Bielek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. arch. Michal Bělovský - tajemník, Ing. Josef Polášek - tajemník, doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - člen,cs
but.defence8:10 - Student zahájil obhajobu své prezentace na téma: Studium odtoku přívalových dešťů na ploché vegetační střeše 8:30 - Konec obhajoby a rozpravy Otázky - V závěru prezentujete výsledek: Pro návrh hydraulické kapacity potrubí je v normě [13] uvedena hodnota odtokového koeficientu c = 0,5 pro všechny konstrukce a střechy v jakémkoliv sklonu. Při měření se však tento koeficient mění v čase a dle hodnot naměřených odtoků.... Hodnocení obhajoby -Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record