Show simple item record

New school building

dc.contributor.advisorSobotka, Jindřichcs
dc.contributor.authorŠedivý, Adamcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠEDIVÝ, A. Novostavba mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184576
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Navrhovaný objekt se nachází v katastrálním území Náměště nad Oslavou. Stavba je situována v lokalitě nově vznikajících rodinných domů na mírně svažitém pozemku. Mateřská škola je dispozičně řešena pro výchovu a vzdělání 66 dětí ve třech samostatných odděleních, součástí objektu jsou i prostory určené pro zájmové činnosti (společenská místnost). Na jižní části pozemku se nachází rozlehlá školní zahrada. Mateřská škola je navržena jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Konstrukční systém budovy je stěnový, vyzděný z keramických tvárnic, stropní konstrukce je tvořena železobetonovými předpjatými panely, schodiště je železobetonové tříramenné. Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je založen na základových pasech.cs
dc.description.abstractThe subject of my diploma thesis is to create a design documentation of new building of kindergarten. Designed building is located in Náměšť nad Oslavou. This building is situated in location of new family houses on a slightly sloping land. Kindergarten is determined for upbringing and education of 66 children, divided into three separate sections, in the building is included place for hobby (common room). In the south side of the land is situated large school garden. Kindergarten is designed as separately standing building, with two above-ground floors and has no cellar. The construction system of the object is wall system, walled from ceramic blocks, the horizontal load-bearing constructions are made of prestressed reinforced concrete panels. The stairscase is designed from reinforced concrete. The building is roofed with single layer flat roof and is foundated on strip foundation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjecttři oddělenícs
dc.subjectspolečenská místnostcs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjectpředpjaté stropní panelycs
dc.subjectjednoplášťová plochá střecha.cs
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectthree classesen
dc.subjectcommon roomen
dc.subjectclay masonryen
dc.subjectprestressed ceiling panelsen
dc.subjectflat roof.en
dc.titleNovostavba mateřské školycs
dc.title.alternativeNew school buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:06cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126416en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:01:56en
sync.item.modts2020.03.31 22:54:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeProcházka, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petra Vorlíčková - tajemník, Ing. David Průša - tajemník, Ing. Lukáš Pobořil - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Milan Šmak, Ph.D. - člen,cs
but.defenceOtázky: Je v situaci vyhrazené místo pro zásobování? Co jste z jistil z vyhlášky o požární bezpečnosti mateřských školek? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record