Show simple item record

Energy passive guesthouse

dc.contributor.advisorOstrý, Milancs
dc.contributor.authorŠtukavec, Václavcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠTUKAVEC, V. Penzion v pasivním standardu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184579
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce je vypracování architektonické studie a projektové dokumentace pro provedení stavby samostatně stojícího objektu penzionu. Novostavba se nachází na okraji obce Slavkov, v okrese Opava. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt se svislými konstrukcemi v systému Porotherm, monolitickými železobetonovými stropy a jednoplášťovou plochou střechou, vegetační. V objektu je navrženo deset apartmánů a čtyři samostatné pokoje a v 1. NP je navrženo wellness.cs
dc.description.abstractThe subject of my diploma thesis is the elaboration of an architectural study and project documentation for the construction of a detached house building. The new building is located on the outskirts of slavkov, in the district of Opava. It is a three-storey non-cellar building with vertical structures in the Porotherm system, monolithic reinforced concrete ceilings and a single-skin flat roof, vegetation. Ten apartments and four separate rooms are designed in the building and wellness is designed in the first floor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPenzioncs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectnepodsklepenýcs
dc.subjecttřípodlažnícs
dc.subjectstěny Porothermcs
dc.subjectizolace Isovercs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectvegetačnícs
dc.subjectGuesthouseen
dc.subjectwellnessen
dc.subjectnon-cellularen
dc.subjectthree-storeyen
dc.subjectwalls of Porothermen
dc.subjectthermal insulation Isoveren
dc.subjectflat roofen
dc.subjectvegetativeen
dc.titlePenzion v pasivním standarducs
dc.title.alternativeEnergy passive guesthouseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:17cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:37:50en
sync.item.modts2020.03.30 15:46:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKalánek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing. Jiří Pazderka, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Roman Příborský - tajemník, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval části projektové dokumentace pro provedení stavby penzionu v pasivním standardu. Prezentoval architektonické, konstrukční a materiálové řešení stavby. Student odpověděl na všechny otázky oponenta. 1) výpočet parkovacích stání a norma pro projektování místních komunikací 2) řešení letního přehřívání objektu St: stíněním vnějšími žaluziemi 3) zakreslení tečkované čáry ve výkresu tvaru stropu St:řešení zakreslení atypického detailu 4) vnitřní prostředí ve wellness. St: vlkhost 100%, teplota 22°C 5) vyhovělo bez kondenzace? St: neověřováno 6) rám oken nelícuje s hranou kastlíku 7) provozní řešení penzionu St:popsal provozní schéma jednotlivých částí objektu 8) navrhování prostor hyg.zařízení - chybně navrženo B Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record