Show simple item record

Hotel in Luhačovice

dc.contributor.advisorPetříček, Tomášcs
dc.contributor.authorTejzr, Martincs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTEJZR, M. Hotel v Luhačovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126422cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184580
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je novostavba hotelu s wellness v Luhačovicích. Luhačovice jsou lázeňské město ve Zlínském kraji. Parcela je situována na okraji města v mírně zastavěné oblasti. Terén na parcele je svažitý a je z ní výhled na město. Objekt je rozdělen do třech provozních částí, a to wellness, restaurace s kavárnou a prostory pro dočasné ubytování. Stavba je čtyřpodlažní podsklepená. Objekt je založen na železobetonové základové desce. Nosné konstrukce suterénu a prvního nadzemního podlaží tvoří železobetonové stěny doplněné o železobetonové sloupy. Další podlaží jsou navržena v systému Porotherm. Stropy jsou monolitické železobetonové. Objekt je zastřešen vegetační střechou.cs
dc.description.abstractThe final thesis is focused on a newly-built hotel with wellness in Luhačovice. Luhačovice is a spa town in the region of Zlín. The plot is situated on the outskirts of the town in a mildly built-up area. The terrain is sloping with a view of the town. The building is divided into three operating parts – wellness, restaurant with café and premises for temporary accomodation.The structure is a four-story building with a cellar. The building foundations are based on the reinforced concrete foundation slab. The load-bearing structures of the basement and the ground floor are formed by reinforced concrete walls complemented by reinforced concrete columns. Upper storeys are designed in the system of Porotherm. The floor structure is cast-in-place reinforced concrete. The building is roofed with green roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNovostavbacs
dc.subjectLuhačovicecs
dc.subjecthotel s wellnesscs
dc.subjectsvahcs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectželezobetonová základová deskacs
dc.subjectmonolitická železobetonová stropní deskacs
dc.subjectvegetační střechacs
dc.subjectNewly-built hotelen
dc.subjectLuhačoviceen
dc.subjecthotel with wellnessen
dc.subjectslopeen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectreinforced concrete foundation slaben
dc.subjectcast-in-place reinforced floor slaben
dc.subjectgreen roofen
dc.titleHotel v Luhačovicíchcs
dc.title.alternativeHotel in Luhačoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:17cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126422en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:30:20en
sync.item.modts2020.03.31 10:13:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBurianová, Lenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing. Jiří Pazderka, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Roman Příborský - tajemník, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval projekt hotelu v Luhačovicích. Prezentoval architektonické, konstrukční a materiálové řešení objektu. Student reagoval na všechny otázky oponenta. 1)řešení bílé vany při zakreslení dilatační spáry? 2) odvodnění drenáží? Odkud se bere voda, kterou drenáží odvádíte? St:ze svahu nad objektem 3) Zemina propustná, tedy voda teče gravitačně. Drenáž je zbytečná, naopak riziková. 4) Pro kolik osob je dimenzováno hyg.zázemí? St: pro poče židlí v restauraci 5) Proč omítka i nad podhledem? St: pro finanční rezervy pro případné jiné vícepráce 6) Kotvení purenitu? St: přímo přes profil nebo Lprofilem. B Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record