Show simple item record

Kindergarten in Zbýšov

dc.contributor.advisorČuprová, Danušecs
dc.contributor.authorTrtoňová, Luciecs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTRTOŇOVÁ, L. Mateřská škola ve Zbýšově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126423cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184581
dc.description.abstractABSTRAKT Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy ve Zbýšově. Vstup do budovy je situován na jihozápad. Budova je pravidelného obdélníkového půdorysu a je řešena jako dvoupodlažní, částečně podsklepená. Navrženy jsou 4 oddělení pro děti od 3 do 6 let, dále administrativní část s učebnou jazyků a logopedie, zázemí pro učitele, společná jídelna a technická část v 1.PP. Obvodové i vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi, Porotherm 30 AKU, založený na betonových základových pásech a v suterénu je obvodová svislá nosná konstrukce tvořena železobetonovými tvarovkami. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 AKU. Zateplení objektu je navrženo jako certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Vodorovná nosná konstrukce stropu je řešena předpjatými železobetonovými panely Spiroll. Schodiště jsou navržena železobetonová monolitická. Konstrukce střech jsou tvořeny vegetačními extenzivními plochými střechami.cs
dc.description.abstractABSTRACT The scope of this Diploma thesis is create the detail design documentation for building of new nursery school in Zbýšov. The two-storey building with partial basement is located southwest and has a regular ground plan. There are four departments for children of the age from 3 to 6 years, administration part with language classroom and speech therapy classroom, offices and facilities for teachers, cafeteria and technical part located on the first floor. The building is constructed of Porotherm 30 Profi, Porotherm 30 AKU bricks and is built on concrete strip foundations. The perimeter of the basement is created by the vertical load-bearing walls made of reinforced concrete bricks. There is used the certified external thermal insulation composite system. The internal non-load masonry is designed from Porotherm 14 Profi and Porotherm 11,5 AKU. The horizontal load-bearing ceiling construction is made of pre-stressed reinforced concrete panel Spiroll. The stairs are monolithic, made of reinforced concrete. The flat roofs are designed with using of extensive green roof system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKLÍČOVÁ SLOVA Mateřská školkacs
dc.subjectdvoupodlažnícs
dc.subjectčástečné podsklepenícs
dc.subjectzděná stavbacs
dc.subjectpanely Spirollcs
dc.subjectcertifikovaný kontaktní zateplovací systémcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectKEYWORDS Nursery schoolen
dc.subjecttwo-storeyen
dc.subjectpartial basementen
dc.subjectbrick buildingen
dc.subjectpanel Spirollen
dc.subjectcertified external thermal insulation composite systemen
dc.subjectflat roofen
dc.titleMateřská škola ve Zbýšověcs
dc.title.alternativeKindergarten in Zbýšoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:17cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126423en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:58:03en
sync.item.modts2020.03.31 04:17:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHudcová, Šárkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petra Vorlíčková - tajemník, Ing. David Průša - tajemník, Ing. Lukáš Pobořil - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Šulák, Ph.D. - člen,cs
but.defenceOtázky: Neuvažovala jste o vybudování nových parkovacích stání? Kolik uvažujete zaměstnanců na počet parkovacích stání? Uvažovala jste o bezbariérovém přístupu do patra? Kudy povedou vodorovné rozvody? Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record