Show simple item record

Health centre Sadová

dc.contributor.advisorBantová, Sylvacs
dc.contributor.authorVáchová, Monikacs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVÁCHOVÁ, M. Poliklinika Sadová [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126424cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184582
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Poliklinika Sadová je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Objekt obsahuje třináct lékařských zařízení se zázemím, lékárnu, prodejnu zdravé výživy, optiku a občerstvení. Objekt je jednoduchého obdélníkového tvaru, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Nosný systém objektu je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem. Výplňové zdivo podzemního podlaží je z tvarovek ztraceného bednění, nadzemní podlaží jsou vyzděna z keramických cihelných bloků. Konstrukce stropů jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky. Střešní konstrukce je navržena jako plochá střecha. Celý objekt je zateplen a opláštěn vláknocementovými deskami.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis premises designed Health centre Sadová on the level of documentary for execution of works. The building has thirteen medical equipment with facilities, pharmacy, health food store, optics and refreshment. The building is simply-shaped, with four above-ground floors and basement. The structural systém is cast-in-place concrete frame. The infill wall in basement is walled with permanent formwork blocks and the ground floors are walled with clay blocks. Floor structures are cast-in-place reinforced concrete. Roof structure is designed like flat roof. The building has thermal insulation and cladding with fibre cement board.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPoliklinikacs
dc.subjectprovětraná fasádacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectvláknocementové deskycs
dc.subjectmonolitický skeletcs
dc.subjectHealth centreen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectfibre-cement boarden
dc.subjectcast-in-place concrete frameen
dc.titlePoliklinika Sadovács
dc.title.alternativeHealth centre Sadováen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:17cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126424en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:58:07en
sync.item.modts2020.03.31 05:45:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHerman, Adolfcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing. Jiří Pazderka, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Roman Příborský - tajemník, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,cs
but.defenceStudentka prezentovala projekt polikliniky v Brně. Prezentovala architektonické, provozní, konstrukční a materiálové řešení objektu. Studentka reagovala na všechny otázky oponenta. 1)přehřívání bráněno jakým způsobem? St: pouze vzduchotechnikou a vnitřními žaluziemi, ověřeno softwarově, že vyhoví 2) betonování monolitického schodiště, postup, vhodné termíny St:postupně po částech - rameno, podepsta, rameno atd 3) pochůznost částečně zatvrdlého schodiště? St: při zakrytí stupnic shora je to možné 4) popište napojení HI v detailu založení obvodových stěn St.popsala navržené řešení 5) rozdíl mezi EPS a perimetrem St: jeden se leje přímo do fotmy, takže má drážky od forem 6) požárně otevřené plochy v projektu St.uvedla 7) větrání únik.cest St: vyhoví přirozené A Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record