Show simple item record

City Office of Nový Bydžovv

dc.contributor.advisorNovotný, Miloslavcs
dc.contributor.authorVaníček, Martincs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVANÍČEK, M. Městský úřad Nový Bydžov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126425cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184583
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby budovy městského úřadu v Novém Bydžově. Novostavba se nachází v bývalé lokalitě Dufkovi pily, tedy v jižní části Nového Bydžova. Budova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 53,02 x 17,62 m. V jižní a západní a východní části je fasáda od druhého nadzemního podlaží mírně vykonzolována. Ve východní části hrana vykonzolované fasády kopíruje šikmou hranu parcely a tím dodává budově jedinečný, ale jednoduchý tvar. Výška budovy od upraveného terénu je 14,5 m. Střecha je plochá pokrytá hydroizolační mPVC fólií a kačírkovým násypem. Fasáda v prvním nadzemním podlaží je provedena z KZS s tenkovrstvou omítkou tmavě modré barvy a tvoří takzvaný „sokl“ budovy. Fasáda vrchní vykonzolované části je řešena jako provětrávaná s keramickými obkladovými deskami o rozměrech 1200x600 mm. Tyto desky jsou řešeny v barvě světle hnědé. Ve spodní části jsou velké prosklené plochy obdélníkových a čtvercových tvarů, tak aby byla budova v prvním podlaží více otevřená okolí. V zadní části je navržena kavárna s venkovní dřevěnou terasou. Okna ve vrchní vykonzolované části fasády, jsou kulatá a dovršují tím architektonický dojem budovy. Všechna okna jsou ve stejném odstínu tmavě modré barvy. Zámečnické a klempířské výrobky jsou navrženy rovněž v odstínu tmavě modré barvy. V prvním podzemním podlaží jsou navrženy podzemní garáže s celkovou kapacitou 29 stání a technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce s podatelnou, velký přednáškový sál, výstavní sál, kavárna s terasou a sociální zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází kanceláře, s počítačovým sálem a strojovnou vzduchotechniky. Ve třetím nadzemním podlaží jsou rovněž kanceláře, velká zasedací síň a server s rozvodnou slaboproudu. V posledním nadzemním podlaží jsou opět kanceláře, místnost údržby, a sklad nábytku.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is about design and making of execution project for office city building which is located in Nový Bydžov. The building is located in the late brownfield area of Dufek´s wood manufacture, which is on the south part of Nový Bydžov. The building has four above ground floors and one below ground floor. The building shape is rectangular of dimensions 53,02 x 17,62 m. On the south, west and east is the façade from height of second floor slightly cantilevered. On the east part the edge of cantilevered façade duplicate slopping edge of the bottom land and it creates wonderful but economical shape. The height of the building from the ground is 14,5 m. The shape of roof is flat, covered with the mPVC foil and gravel mound. Façade which covering the first ground floor is made of polystyrene with thin layer of plaster which creates building plinth. Top cantilevered façade is made of ceramic tiles of dimensions 1200 x 600 mm which are suspended behind the air layer. The ceramic tiles are light brown color. In the bottom part are glazed areas of rectangular and square shapes to create the open feeling in the ground floor. In the rear part is designed coffee bar with nice outside wooden terrace. Windows in the top cantilevered part of the façade are the circular shape and extend the architectural impression of the building. All windows are in the same color of dark blue. The steel parts of the building are also dark blue color. In the bellow ground floor are designed underground parking lot with the maximum capacity 29 cars and technical equipment. In the first floor above ground are designed reception, big lecture hall, exhibition hall, coffee bar with terrace and toilets. In the second floor above the ground are offices, computer room and HVAC equipment. In the third above floor are offices, conference hall, and IT equipment. In the fourth floor above the ground are also offices, maintenance room and storage of furniture.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiplomová prácecs
dc.subjectMěstský úřadcs
dc.subjectNovostavbacs
dc.subjectNový Bydžovcs
dc.subjectKancelářecs
dc.subjectKancelářská plochacs
dc.subjectKavárnacs
dc.subjectPřednáškový sálcs
dc.subjectProvětrávaná fasádacs
dc.subjectKontaktní zateplovací systémcs
dc.subjectŽelezobetonový sloupový systémcs
dc.subjectKeramické obkladové deskycs
dc.subjectPilotycs
dc.subjectTerasacs
dc.subjectPodzemní garážecs
dc.subjectDiploma thesisen
dc.subjectCity hallen
dc.subjectNew buildingen
dc.subjectNový Bydřoven
dc.subjectOfficesen
dc.subjectArea with officesen
dc.subjectCoffee baren
dc.subjectLecture hallen
dc.subjectAir ventilated façadeen
dc.subjectFaçade covered with polystyreneen
dc.subjectReinforced concrete column systemen
dc.subjectCeramic tilesen
dc.subjectPilotsen
dc.subjectTerraceen
dc.subjectUnderground parkingen
dc.titleMěstský úřad Nový Bydžovcs
dc.title.alternativeCity Office of Nový Bydžovven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:17cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126425en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:44:20en
sync.item.modts2020.04.01 04:23:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTichomirov,, Vladimírcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc.Ing. Šárka Šilarová, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. Andrea Bílková - tajemník, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent představil diplomovou práci. - situace a lokalita - dispoziční řešení - konstrukční řešení a materiálové řešení - vzhled objektu - netypické řešení kruhových oken Otázky oponenta: - detail bílé vany (systémové řešení) - spádování ploché střechy - terminologie tepelně izolačních minerálně vláknitých výrobků D Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record