Show simple item record

Hotel Wipeout with wellness

dc.contributor.advisorKacálek, Petrcs
dc.contributor.authorVečeřová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVEČEŘOVÁ, G. Hotel Wipeout s wellness [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126427cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184585
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace hotelu Wipeout s wellness. Navrhovaný objekt se nachází v okrajové části městyse Jedovnice. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt s vegetační střechou a pěti sedlovými kompaktními střechami. Objekt je vizuálně rozdělen na dvě části. Část fasády je řešena obkladem ze štípaného kamene. Druhá část je řešena provětrávanou fasádou z dřevěných hranolů a obkladu ze severské borovice. Základy objektu jsou betonové a železobetonové. Nosné, obvodové i dělící stěny jsou navrženy ze systému POROTHERM. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Vizuální ideou je severský styl, který zapadne do okolní krajiny. Objekt tvoří tři provozní části a to restaurační zařízení, wellness centrum a dočasné ubytování a rekreace.cs
dc.description.abstractThe thesis is dealing with the proposal and processing of project documentation of the Wipeout hotel with the wellness. The proposed object is located in the uptown of Jedovnice. It is a four-storey basement building with vegetation roof and five pitched gabled roofs. The object is visually divided into two parts. The first part is covered with a chipped stone facade. The second part is covered with ventilated facade of wooden blocks of Nordic pine. The foundations of the building are reinforced concrete. Framework, peripheral and dividing walls are designed from POROTHERM system. Ceiling structures are reinforced concrete. The visual idea is the Nordic style, that fits into the surrounding landscape. The object consists of three operating parts namely a restaurant, wellness centre and temporary accommodation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiplomová prácecs
dc.subjecthotelcs
dc.subjecthotel s wellnesscs
dc.subjectJedovnicecs
dc.subjectvegetační střechacs
dc.subjectšikmá sedlová střechacs
dc.subjectjednoplášťová střechacs
dc.subjectplochá zelená střechacs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectkompaktní střechacs
dc.subjectpěnosklo.cs
dc.subjectThesisen
dc.subjecthotelen
dc.subjecthotel with wellnessen
dc.subjectJedovniceen
dc.subjectvegetation roofen
dc.subjectpitched gabled roofen
dc.subjectsingle-skin roofen
dc.subjectflat green roofen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectwellnessen
dc.subjectPorotherm.en
dc.titleHotel Wipeout s wellnesscs
dc.title.alternativeHotel Wipeout with wellnessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:18cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126427en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:03:11en
sync.item.modts2020.03.31 12:38:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBurianová, Lenkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Miloslav Novotný - tajemník, Ing. Martin Dvořák - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka představila svoji DP na téma Hotel Wipeout s wellness a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record