Show simple item record

Kindergarten in Jihlava

dc.contributor.advisorŠuhajda, Karelcs
dc.contributor.authorVystrčil, Jancs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVYSTRČIL, J. Mateřská školka v Jihlavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126432cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184590
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě Mateřské školy. Budova je umístěna v okrajové části města Jihlavy. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V budově se nachází dvě samostatná oddělení mateřské školy. V diplomové práci je zpracovaná architektonicko stavební část, stavebně konstrukční část, vypracování požárně bezpečnostního řešení a zpracování stavební fyziky k danému objektu.cs
dc.description.abstractIn diploma thesis is elaborated project documentation for the construction of an building of kindergarten. The building is situated in peryphery of Jihlava city. The building is two-storey kindergarten building with a basement. There aure two classes for children 3 - 6 years old in the building. In diploma thesis is elaborated architect-building solutions, building – construction solutions, fire safety solutions and physics qualities of constructions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectbudovacs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectDřevostavbacs
dc.subjectCLT panelcs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacs
dc.subjectbytová jednotkacs
dc.subjectúniková cestacs
dc.subjectpožární úsekcs
dc.subjectosluněnícs
dc.subjectosvětlení.cs
dc.subjectBuilding of kindergartenen
dc.subjectobjecten
dc.subjectbuildingen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectCLT panelen
dc.subjectwood structre buildingen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjecthousing uniten
dc.subjectescape routeen
dc.subjectfire sectoren
dc.subjectinsolationen
dc.subjectlightningen
dc.titleMateřská školka v Jihlavěcs
dc.title.alternativeKindergarten in Jihlavaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:26cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126432en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:30:22en
sync.item.modts2020.03.31 10:01:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStraka,, Bohumilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Boris Bielek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. arch. Michal Bělovský - tajemník, Ing. Josef Polášek - tajemník, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. Eva Fajkusová - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen,cs
but.defence11:36 - Student zahájil obhajobu své prezentace na téma: Mateřská školka v Jihlavě 12:10 - Konec obhajoby a rozpravy Otázky - Jakým způsobem je zabezpečena prostorová stabilita a tuhost dřevěné konstrukce objektu, řešení v rámci diplomové práce? - Jedním z hlavních dílců použitých v konstrukci objektu jsou panely s křížem lepeného lamelového dřeva. V čem spočívají efektivní vlastnosti tohoto stavebního materiálu? - Jaké publikace diplomant využil při návrhu CLT panelů? Hodnocení obhajoby - Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record