Show simple item record

Mixed-use building Letovice

dc.contributor.advisorPetříček, Tomášcs
dc.contributor.authorWachsberger, Petrcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationWACHSBERGER, P. Polyfunkční dům Letovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126433cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184591
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního objektu. Hlavními provozy objektu jsou bydlení, administrativa a maloobchody. Objekt je částečně podsklepený a rozdělený na 4 podlaží. Polyfunkční objekt je založen na základových pasech, nosná konstrukce je ze systému Velox. Objekt je ukončen vegetační plochou střechou. Polyfunkční dům se nachází na parcele č. 366/1 v obci Letovice, katastrální území Letovice (680711).cs
dc.description.abstractThe subject of the final thesis is creation of project documentation for construction of a mixed-use building. The main services of this building are housing, offices and small markets. The building is four-storey with a partial basement. The building is founded on strip foundations, load-bearing structures are made of concrete system Velox. The mixed-use building has roofing made like a flat green roof. The building is situated on parcel number 366/1 in city Letovice, cadastre unit Letovice (680711).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční důmcs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectadministrativacs
dc.subjectobchodycs
dc.subjectsystém Veloxcs
dc.subjectplochá vegetační střechacs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectLEtovicecs
dc.subjectMixed-use buildingen
dc.subjecthousingen
dc.subjectofficeen
dc.subjectmarketsen
dc.subjectconstruction system Veloxen
dc.subjectflat green roofen
dc.subjectfoundation stripen
dc.subjectLetoviceen
dc.titlePolyfunkční dům Letovicecs
dc.title.alternativeMixed-use building Letoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:26cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126433en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:29:52en
sync.item.modts2020.03.31 06:59:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeAmbrožová, Ivanacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing. Jiří Pazderka, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Roman Příborský - tajemník, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval projekt polyfunkční budovy. Prezentoval architektonické, konstrukční a materiálové řešení objektu. Student reagoval na všechny otázky oponenta. 1)popište zvolený detail nad základy - kombinujete desku a pasy, zbytečně předimenzované St.popsal navržené řešení 2) úprava HI v místě prostupu ze základu do stěny St:prostřih 3) popište navržený detail u nadpraí okna St.popsal řešení za použití systémových desek Velox 4) Popište navržený detail vykonzolování balkonu St.popsal použití izonosníků, s nedořešením další výztuže 5) Materiálové řešení izolantu v mísě dveřního křídla, dynamická tuhost 6) funkce dilatačního pásku u podlah St: rozpínavost podlahy, z elastické hmoty 7) chráněná úniková cesta a výplně otvorů v ní St: tlačítkový systém otevírání 8) tlačítka centralstop a totalstop St: pro vypínání elektřny do objektu v případě požáru 9) řešení ve chvíli vypnutí? St: nouzové osvětlení na náhradní zdroj 10) vhodnější řešení? St:náhr.osvětlení na baterie C Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record