Show simple item record

Energy passive kindergarten

dc.contributor.advisorOstrý, Milancs
dc.contributor.authorZelenka, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZELENKA, T. Mateřská škola v pasivním standardu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184592
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v pasivním standardu stojící samostatně na pozemku, který je situovaný v centru města Fulneku. Objekt je dvoupodlažní, přičemž je první podlaží zapuštěno do terénu. Svislé nosné konstrukce tvoří vápenopískové zdivo opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je založen na základových pasech vzhledem k typu podloží. Zastřešení je poté řešeno jednoplášťovou plochou střechou s vegetační vrstvou.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is a design of a kindergarten in a passive standard standing on a plot situated in the center of Fulnek. The building has two floors and the first floor is embedded in the terrain. The vertical load-bearing structures consist of sand-lime masonry with a contact thermal insulation system. The building is based on foundation strips due to the type of subsoil. The roofing is then solved by a single-layer flat roof with a vegetation layer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectpasivní standardcs
dc.subjectrekuperacecs
dc.subjectvzduchotechnikacs
dc.subjectstěny vápenopísekcs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectplochá vegetační střechacs
dc.subjectizolace Isover.cs
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectpassive standarden
dc.subjectrecuperationen
dc.subjectventilationen
dc.subjectlimestone wallsen
dc.subjectfoundation stripsen
dc.subjectflat vegetation roofen
dc.subjectIsover insulationen
dc.subjectwalls of lime sand.en
dc.titleMateřská škola v pasivním standarducs
dc.title.alternativeEnergy passive kindergartenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:26cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:42:16en
sync.item.modts2020.03.31 00:38:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKalánek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing. Jiří Pazderka, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Roman Příborský - tajemník, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval projekt mateřské školy v pasivním standardu ve městě Fulnek. Prezentoval architektonické, konstrukční a materiálové řešení stavby. Student reagoval na všechny otázky oponenta. 1)jakým způsobem je řešeno nakládání s dešťovými vodami? St: retenční nádrže pro využití jako šedá voda 2) Návrh a prvky pasívního domu? St: umístění na pozemku, sv.strany, návrh vhodných výplní otvorů 3) Výplně v pasivním standardu a jejich parametr pro solární zisky St: solární faktor 4) Jaké nejlepší parametry můžee dosáhnout? St: kolem 0,6 5) vyváženost souč.prostupu tepla obálky budovy při detailech atiky apod. 6) typ zeminy St: písčitohlinitá 7) jak v tom vyřešíte svislé stěny výkopů St: doplním pažení 8) specifikace betonu - 5 položek, popište co znamenají, chybějící doplňte St: obsah chloridu B Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record