Show simple item record

Kindergarten, Uhřice

dc.contributor.advisorBenešová, Romanacs
dc.contributor.authorŽdánský, Adamcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŽDÁNSKÝ, A. Mateřská škola Uhřice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126435cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184593
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní budova podlouhlého tvaru. Fasáda objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným obkladem, severní část objektu je s kontaktním zateplovacím systémem. Na objektu se nachází dvě jednoplášťové ploché střechy, jedna s vegetační vrstvou, druhá s povlakovou krytinou s atikou. Do objektu se vstupuje z jižní strany. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě samostatná oddělení pro výchovu dětí se zázemím a ve třetí části se nachází technickohospodářské zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází speciální učebny, které může využívat, jak mateřská škola a přilehlá základní škola, tak i veřejnost, ředitelna a speciální logopedická učebna. V podzemním podlaží se nachází sklady a technologické zázemí. Statické schéma objektu tvoří kombinovaný systém z keramických tvárnic a železobetonový sloupový systém s průvlaky. Stropy jsou navrženy z předpjatých panelů spiroll. Na okolním pozemku bude navržena parková úprava. Účel objektu je v koncepci předškolního vzdělávání. Koncepce je založena na tom, aby si děti od začátku osvojovaly základy klíčových vlastností a získávaly předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is design of a new kindergarten for 36 children in the village Uhřice near Kyjov. The design is made in level of detailed design. The designed building is a partial basement, two-storey building of elongated shape. The facade of the building is designed as ventilated with wooden cladding, the northern part of the building is with contact thermal insulation system. The building has two single-layer flat roofs, one with a vegetation layer, the other with a PVC roofing with an attic. Entrance to object is from south side. On the first floor there are two separate departments for education of children with facilities and there is a technical-economic background in third part. On the second floor there are special classrooms that can be used by both the kindergarten and the adjacent elementary school, as well as the public. There is also a central office, a meeting room and a special speech therapy room. On the underground floor there are warehouses and technological facilities. Static scheme of the building consists is combined system of ceramic blocks and reinforced concrete columns with girders, in the basement is used reinforced concrete walls. The ceilings are designed from prestressed spiroll panels. Park landscaping was designed on the surrounding site. The purpose of the object is in the concept of preschool education. The concept is based on children acquiring the fundamentals of key qualities from outset and acquiring prerequisites for their lifelong learning.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectcihlacs
dc.subjectIsovercs
dc.subjectspirollcs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectvegetační střechacs
dc.subjectvětrané základycs
dc.subjectkindergardenen
dc.subjectbricken
dc.subjectisoveren
dc.subjectspirollen
dc.subjectporothermen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectvegetation roofen
dc.subjectventilated foundationen
dc.titleMateřská škola Uhřicecs
dc.title.alternativeKindergarten, Uhřiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:12:32cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126435en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:02:06en
sync.item.modts2020.03.31 23:28:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSedlák, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing. Jiří Pazderka, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Roman Příborský - tajemník, Ing. Jana Bartlová - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval části projektové dokumentace objektu mateřské školy v obci Uhřice u Kyjova. Prezentoval architektonické, konstrukční i materiálové řešení stavby. Student reagoval na všechny otázky oponenta. 1) Řešení zakládání vedle stávající stavby bez základů. St: dobudování základů pro stávající stavbu, po úsecích 2) Délka HI pod zpětným spojem nadbytečná. 3)Konstrukční systém se sloupy - důvod, kritická místa 4) Větrání hyg.zázemí St.: potrubím nad střechu, přivzduš.ventily 5) Provádění detailu u základů. St: nalepení přes geotextilii pomocí montážní pěny 6) Provozní řešení kuchyně St:popsal navržené řešení 7) Zateplení objektu St: popsal navržené řešení B Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record