Show simple item record

Use of polymers in road constructions

dc.contributor.advisorStehlík, Dušancs
dc.contributor.authorKlusková, Janacs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:55:04Z
dc.date.available2020-02-10T19:55:04Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKLUSKOVÁ, J. Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126505cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184594
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již tato technologie zavedena a používá se. Praktická část je věnována návrhu využití recyklovaného plastu do asfaltové směsi, popisu použitých laboratorních zkoušek a samotnému zhodnocení vlivu nízkohustotního polymeru (LDPE) na asfaltovou směs typu AC. V laboratoři proběhly zkoušky pevnosti v příčném tahu, zkoušky na odolnost vůči vodě a stanovení modulů tuhosti (E). Výstupem této práce je vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování výsledků a jejich interpretace v závislosti k možnému použití této technologie v ČR.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the use of recycled polymers in asphalt mixtures. In the theoretical part of the thesis there is discussed the global issue of plastic waste including the experience of foreign countries, where this technology has already been introducted and used. The practical part is devoted to the proposal of using recycled plastic in asphalt mixture, description of used laboratory tests and the evaluating the effect of low-density polyethylen (LDPE) on the asphalt mixture type AC. There were performed tensile strenght tests, water resistant tests and stiffness modulus tests in the laboratory (E). The output of this work is an evaluation of measured values, processing of results and their interpretation depending on the possible use of this technology in Czech republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsfaltová směscs
dc.subjectasfaltcs
dc.subjectmodifikacecs
dc.subjectpolymerycs
dc.subjectmodul tuhostics
dc.subjectodolnost vůči voděcs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectpolyethylencs
dc.subjectLDPEcs
dc.subjectrecyklované plastycs
dc.subjectAsphalt mixtureen
dc.subjectasphalten
dc.subjectbitumenen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectpolymersen
dc.subjectstiffnessen
dc.subjectwater sensitivityen
dc.subjectrecyclationen
dc.subjectpolyethylenen
dc.subjectLDPEen
dc.subjectrecycled plasticsen
dc.titleVyužití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikacícs
dc.title.alternativeUse of polymers in road constructionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:41:00cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126505en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:46:13en
sync.item.modts2020.03.31 13:53:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKomenda, Radekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - předseda, doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Libor Veselý - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, Ing. Petr Kumpošt, Ph.D. - člen, Ing. Petr Pánek, Ph.D. - člen, Ing. Radek Komenda - člen,cs
but.defenceDiplomantka si připravila prezentaci na dobré grafické úrovni, ve které si nachystala představení své diplomové práce. Studentka se vyjadřovala dostatečně dobře a přinesla si k obhajobě vzorky zkušebních těles použitých při diplomové práci pro ukázku zkušební komisi. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Otázky oponenta: Otázka č. 1: Odpověď: Diplomantka na první dotaz oponenta odpověděla. Doplňující otázka: Nebyl by problém přimíchávání polymeru v průmyslových obalovnách v potřebném množství do asfaltových směsí? Diplomantka na dotaz nejistě a nejednoznačně odpověděla. Otázka č. 2: Odpověď: Diplomantka na druhou otázku oponenta odpověděla, ale odpověď byla založena na doměnkách a nebyla založena na reálných datech. Studentka tedy odpověděla pouze částečně, kdy odpověď byla odborně doplněna místopředsedou zkušební komise. Dotazy k diplomové práci: Co si můžeme představit pod LDPE? Z čeho vzniká? Diplomantka odpověděla. Jsou uvazované 2% LDPE hmotnostní nebo objemové? Studentka byla velmi nejistá, ale nakonec odpověděla. Uvažovala jste nad enviromentálním dopadem používání plastů v prostředí? Diplomantka částečně odpověděla. Proč je používání LDPE do vozovek v Indii povinné? Diplomantka odpověděla. Poznámka Zkušební komise vzala na vědomí a akceptovala to, že do elektronické podoby práce nebylo vloženo celé zadání diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record