Show simple item record

Acoustic emissions of buildings

dc.contributor.advisorRubinová, Olgacs
dc.contributor.authorSmažinka, Josefcs
dc.date.accessioned2020-02-11T11:54:38Z
dc.date.available2020-02-11T11:54:38Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSMAŽINKA, J. Akustické emise budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126662cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184595
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with acoustics with the main focus on acoustic emissions of buildings. The first part of the thesis aims to familiarize the reader with the field of acoustics as a whole. They will learn the basic concepts, quantities and relations that exist in acoustics. In the second part I focus specifically on the sources of noise in buildings and their surroundings, how can excessive noise affect health, what standards must be met and how to prevent excessive noise. The last part is devoted to practical measurements in the field, which is focused on real sources of noise in the city of Brno. The aim of this measurement is to compare the noise generated by buildings with other noises in the urban environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkustikacs
dc.subjectbudovycs
dc.subjectzvukcs
dc.subjecthlukcs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectemisecs
dc.subjectimisecs
dc.subjectzdrojcs
dc.subjectkmitočetcs
dc.subjecthladinacs
dc.subjectlimity.cs
dc.subjectAcousticsen
dc.subjectbuildingsen
dc.subjectsounden
dc.subjectnoiseen
dc.subjecthealthen
dc.subjectemissionen
dc.subjectimmissionen
dc.subjectsourceen
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectlevelen
dc.subjectlimits.en
dc.titleAkustické emise budovcs
dc.title.alternativeAcoustic emissions of buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-30cs
dcterms.modified2020-02-08-23:52:05cs
thesis.disciplineMěstské inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126662en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:29:54en
sync.item.modts2020.03.31 07:06:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeUher, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. František Kuda, CSc. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Josef Smažinka během své prezentace o diplomové práci na téma Akustické emise budov pohovořil o hluku, hlukových emisích. Dále pohovořil o chráněných vnitřních a vnějších prostorech, o šíření hluku uvnitř budov. Následoval popis vlastních měření. Poté byly položeny dotazy oponenta diplomové práce Ing. Pavla Uhera, Ph.D.: 1. Klesá akustický tlak měřený na jednotlivých staveništích se čtvercem vzdáleností, nebo v měření figurují i další vlivy? 2. Je možné z měření vyvodit nějaké opatření/doporučení pro provozovatele? 3. Je v dnešní době možné nějak efektivně snížit hluk ve městech a poblíž silnic vyšších tříd? Následovaly dotazy členů komise: Ing. Petr Blasinski, Ph.D. Závisí akustický tlak na směrovosti? Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Lze efektivně snížit hluk pomocí Vámi vybraných metod? Ing. Radim Kolář, Ph.D. U měření - kondenzační jednotky máte graf rozdělení bez dopravy a s dopravou, jak jste toho docílil? Jak zjistíte hluk na pozadí? Dělal jste i hlukové studie? Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Přijdou Vám vámi zvolené lokality vhodné? Doc. Ing. František Kuda, CSc. Kdybyste jako osoba měl pocit, že jste příliš obtěžován zvukem, kam byste se obrátil? Otázky byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMěstské inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record