Show simple item record

THEORETICAL PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ADVANCED DESIGNS OF EXPERIMENT

dc.contributor.advisorBednář, Josefcs
dc.contributor.authorHrabec, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-02-26T07:53:16Z
dc.date.available2020-02-26T07:53:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHRABEC, P. Teoretické vlastnosti a aplikace pokročilých modelů plánovaného experimentu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other122477cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184657
dc.description.abstractMetodologie plánovaného experimentu se v posledních desetiletích stala nedílnou součástí optimalizace výrobních procesů. Toto téma je stále aktuální zejména pro množství odlišných přístupů využívaných ke sběru a vyhodnocení dat. V různých oblastech výzkumu a vývoje se však často nebere ohled na případné nedostatky způsobené použitím zvoleného postupu, nebo dokonce předpoklady nutné pro vybraný postup. Tato práce shrnuje teoretický základ vybraných plánovaných experimentů. Popisuje některé realizace centrálního kompozitního plánu pro pět vysvětlujících proměnných z oblasti elektroerozivního drátového řezání. Nakonec porovnává různé plány experimentu pro odezvové plochy pěti vysvětlujících proměnných a popisuje jejich vlastnosti vzhledem k algoritmické selekci statisticky významných regresorů.cs
dc.description.abstractThe methodology of the design of experimnet has become an integral part of the optimisation of manufacturing processes in recent decades. Problems regarding designs of experiments are still up to date, especially because of a variety of approaches to collecting and evaluating data. Scientists in different research and development areas often do not take into account possible shortcommings or even essential assumptions of selected design and/or its evaluation methods. This disertation thesis summarizes theoretical bases of selected designs of experiments. Describes several applications of central composite design on responses regarding wire electrical discharge machining process. And compares different designs of experiment for response surfaces of five parameters with regards to algoritmic selection of statistically signifficant parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplánovaný experimentcs
dc.subjectmetodologie odezvových plochcs
dc.subjectfaktorový plán experimentucs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectcentrální kompozitní pláncs
dc.subjectBoxův-Behnkenův pláncs
dc.subjectalgoritmická selekce významných regresorůcs
dc.subjectdesign of experimenten
dc.subjectresponse surface methodologyen
dc.subjectfactorial designen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectcentral composite designen
dc.subjectBox-Behnken designen
dc.subjectalgoritmic selection of signifficant parametersen
dc.titleTeoretické vlastnosti a aplikace pokročilých modelů plánovaného experimentucs
dc.title.alternativeTHEORETICAL PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ADVANCED DESIGNS OF EXPERIMENTen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-02-24cs
dcterms.modified2020-02-25-14:05:48cs
thesis.disciplineAplikovaná matematikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid122477en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:21:01en
sync.item.modts2020.03.31 15:07:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHlávka,, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeKraus, Davidcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (člen) Mgr. David Kraus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Radoslav Harman, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen)cs
but.defencePřínosné je zejména praktické pojetí práce, především návrh a provedení experimentu v kapitole třetí a simulační studie v kapitole čtvrté.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikace přírodních vědcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record