Show simple item record

Design and comparison of a space heating systems with different heat sources in family house

dc.contributor.advisorKatolický, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKamenský, Petrcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:21:55Z
dc.date.available2019-11-27T20:21:55Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKAMENSKÝ, P. Návrh a porovnání otopných soustav s různými zdroji tepla pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28110cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18609
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a srovnáním otopných soustav. V diplomové práci je navrhnuta soustava s plynovým kondenzačním kotlem, soustava s tepelným čerpadlem a soustava s plynovým kondenzačním kotlem pro vytápění a se solárními kolektory pro ohřev TV. Obsahem práce je výpočet tepelných ztrát objektu, návrh otopných těles, návrh uvedených otopných soustav včetně kontroly pojistných prvků pro každou variantu, výpočet tlakových ztrát a zaregulování pomocí TRV, výpočet ekonomického zhodnocení a vypracování výkresové dokumentace. Návrh je proveden pro soustavy s jednotným teplotním spádem 55/45. Pro variantu s tepelným čerpadlem je vypočteno, zda lze použít jako monovalentní nebo bivalentní zdroj tepla. V ekonomickém zhodnocení je uvažována spotřeba zemního plynu na vytápění a ohřev TV kondenzačním kotlem, roční spotřeba elektrické energie pro provoz elektrických spotřebičů v domácnosti, spotřeba elektrické energie na provoz tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev TV a spotřeba elektrické energie pro ohřev TV v případě systému se solárními kolektory. Ve výsledném vyhodnocení je určena doba návratnosti.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with design and comparison of heating systems. In diploma thesis is designed system with gas condensing boiler, system with heat pump and system with gas condensing boiler for heating and solar collectors for heating of hot water. Content of this thesis is calculation of house heat loss, design of radiators, design of heat systems including a check of protective components, regulation with the help of thermostatic radiator valve, calculation of economical evaluation and creation of design documentation. Design is made for systems with unified temperature fall 55/45. For the variation with heat pump is computed a possibility of using the heat pump as an univalent or bivalent heat source. In the analysis of costs is considered a usage of natural gas for heating and warming of hot water with a condensing boiler, annual consumption of electric energy for operation of electrical appliances in household, consumption of electric energy for operation of heat pump for heating and warming of hot water and consumption of electric energy for warming of hot water in case of system with solar collectors. In the final evaluation a pay-off period is determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkondenzační kotelcs
dc.subjectsolární kolektorycs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectregulacecs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectcondensing gas boileren
dc.subjectsolar collectorsen
dc.subjectheatingen
dc.subjecteconomical evaluationen
dc.subjectregulationen
dc.subjectheat pumpen
dc.titleNávrh a porovnání otopných soustav s různými zdroji tepla pro vytápění rodinného domucs
dc.title.alternativeDesign and comparison of a space heating systems with different heat sources in family houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:22cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28110en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:11:01en
sync.item.modts2020.05.22 12:31:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeElcner, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Jícha Splňuje vámi použité tepelné čerpadlo s topným faktorem o něco větším než 2 podmínky pro aplikaci programu Zelená úsporám? doc. Janotková Dle názvu i cílů práce měla tato být zaměřena na porovnání otopných soustav, práce se však zabývá pouze jednou. Mohl byste se k tomu vyjádřit?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record