Show simple item record

Potential of hydro-power engineering in Czech Republic - design of small hydroelectric power station -

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorKorniak, Danielcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:06Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:06Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKORNIAK, D. Potenciál vodní energetiky v ČR - návrh malé vodní elektrárny - [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30567cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18654
dc.description.abstractPráce pojednává o základní problematice návrhu malé vodní elektrárny, hlavně v oblasti návrhu elektrické části, turbo-soustrojí a připojení MVE na síť. V první teoretické části je popsáno rozdělení elektráren podle jednotlivých parametrů. Děle se zabývám teorií návrhu hlavně stavebních částí MVE. Ve čtvrté kapitole je již konkrétní návrh MVE pro zvolenou lokalitu se zaměřením na elektrickou část MVE. Pro ukázku jsou zde jednotlivé parametry propočítané, i když v praxi je možné většinu výpočtů nahradit návrhem pomocí speciálních programů. V závěru hodnotím možnosti vodní energetiky u nás a celkovou efektivitu stavby navrhnuté MVE.cs
dc.description.abstractWork treat of basic problems of design small hydraulic power plant, mostly in area of design electric parts, turbine-generator unit and interface MVE electric power network. In first theoretic parts it´s described to partition power station after single parameters. In the next part I deal with theory of design building parts MVE. In fourth chapter I already design MVE for elect locality with a view to electric part MVE. To demonstration are here individual characteristics calculate, even if practically it is not necessary, because most calculations are replaced by calculation s in special software. At the close of work I evaluate possibilities water energetic in ČR and general effectiveness of construction suggested MVEen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMalá vodní elektrárna (MVE)cs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectvyvedení výkonu z MVEcs
dc.subjectvodní energiecs
dc.subjectřemenový převodcs
dc.subjectautomatizace provozu MVEcs
dc.subjectSmall hydroelectric power station (MVE)en
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectbrought-out neutral achievement from MVEen
dc.subjectwaterpoweren
dc.subjectthong transmit ionen
dc.subjectautomatization of running MVE.en
dc.titlePotenciál vodní energetiky v ČR - návrh malé vodní elektrárny -cs
dc.title.alternativePotential of hydro-power engineering in Czech Republic - design of small hydroelectric power station -en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-09-23-10:45:04cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30567en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:57:20en
sync.item.modts2021.11.12 13:18:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRadil, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci a v diskuzi odpověděl na položené otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record