• Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

  Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...
 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Nové předpisy (7. 12. 2019 – 29. 2. 2020) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Metody nepřímé identifikace základní metodologický přístup experimentální ranivé balistiky 

  Juříček, Ludvík; Ficek, Martin; Moravanský, Norbert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Problematika experimentálního posuzování ranivého potenciálu malorážových střel (střepin) je stále více diskutována v rámci soudně znalecké praxe v oboru střelivo a výbušniny se specializací na ranivou balistiku. Základním ...
 • Souvislosti rizik v dnešní společnosti 

  Novák, Jaromír; Prukner, Vítězslav (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Existence dnešní společnosti a její vývojové tendence jsou velmi složité. Rychlé a prudké změny jsou obtížně poznatelné, předvídatelné a tím obtížně řiditelné. Analogicky je složitá problematika přípravy a připravenosti ...
 • Aktuální stav rekodifikace veřejného stavebního práva 

  Kliková, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy veřejného stavebního práva, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v posledních letech neustále prochází ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2020 

  Urbánek, Michal; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Ve dnech 23.–24. ledna 2020 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 29. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2020). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2020 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, byly k 31. 12. 2019 platné (celkem 7 obcí: Doubravčice CMSP č. 2, Horoměřice č. 13, Most č. 8, Olomouc č. 22, Ostrava č. 19, Praha č. 23 a ...
 • Obhajoby doktorských disertací na ÚSI VUT v Brně 

  Неизвестный автор (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně proběhly v roce 2019 a začátkem roku 2020 obhajoby doktorských disertačních prací, jejichž přehled je k vidění níže. Všechny disertační práce jsou v plném znění přístupné bez ...
 • Habilitační řízení v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně 

  Неизвестный автор (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Přehled konferencí 2020 

  Неизвестный автор (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje 

  Svatý, Zdeněk; Mičunek, Tomáš; Nováček, Jakub (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Soudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových měřičských postupů a technologií představuje ...
 • Využití bezpilotních letadel pro monitorování dopravy a analýzu 

  Herman, David (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Použití bezpilotních létajících prostředků vybavených kamerami (UAV) a umělé inteligence pro zpracování obrazu za účelem dopravního monitorování má celou řadu výhod. Jedná se zejména o možnost extrahovat extrémně přesná ...
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)