Now showing items 9-14 of 14

 • Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

  Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...
 • Souvislosti rizik v dnešní společnosti 

  Novák, Jaromír; Prukner, Vítězslav (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Existence dnešní společnosti a její vývojové tendence jsou velmi složité. Rychlé a prudké změny jsou obtížně poznatelné, předvídatelné a tím obtížně řiditelné. Analogicky je složitá problematika přípravy a připravenosti ...
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Využití bezpilotních letadel pro monitorování dopravy a analýzu 

  Herman, David (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Použití bezpilotních létajících prostředků vybavených kamerami (UAV) a umělé inteligence pro zpracování obrazu za účelem dopravního monitorování má celou řadu výhod. Jedná se zejména o možnost extrahovat extrémně přesná ...
 • Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje 

  Svatý, Zdeněk; Mičunek, Tomáš; Nováček, Jakub (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Soudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových měřičských postupů a technologií představuje ...
 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)