Now showing items 1-1 of 1

  • Aktuální stav rekodifikace veřejného stavebního práva 

    Kliková, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
    Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy veřejného stavebního práva, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v posledních letech neustále prochází ...