Now showing items 1-1 of 1

  • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2020 

    Urbánek, Michal; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
    Ve dnech 23.–24. ledna 2020 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 29. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2020). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně ...