Now showing items 1-1 of 1

  • Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje 

    Svatý, Zdeněk; Mičunek, Tomáš; Nováček, Jakub (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
    Soudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových měřičských postupů a technologií představuje ...