Now showing items 1-1 of 1

  • Souvislosti rizik v dnešní společnosti 

    Novák, Jaromír; Prukner, Vítězslav (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
    Existence dnešní společnosti a její vývojové tendence jsou velmi složité. Rychlé a prudké změny jsou obtížně poznatelné, předvídatelné a tím obtížně řiditelné. Analogicky je složitá problematika přípravy a připravenosti ...