Show simple item record

Interdependencies of Risks in Nowadays Society

dc.contributor.authorNovák, Jaromír
dc.contributor.authorPrukner, Vítězslav
dc.date.accessioned2020-04-02T13:18:13Z
dc.date.available2020-04-02T13:18:13Z
dc.date.issued2020-03cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 1, s. 31-34. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/186595
dc.description.abstractExistence dnešní společnosti a její vývojové tendence jsou velmi složité. Rychlé a prudké změny jsou obtížně poznatelné, předvídatelné a tím obtížně řiditelné. Analogicky je složitá problematika přípravy a připravenosti řídích složek všech stupňů řízení až po stupeň člověk, který je rozhodujícím prvkem složitého systému řízení rizik. Za úspěšné krizové řízení jsou odpovědny nejen orgány krizového řízení, ale v podstatě všechny řídicí složky. Pod pojmem řízení rizik je nutno si představit vysoce složitý vztah mezi zdroji pro řízení rizik, kterými jsou zdroje lidské, finanční, materiální, informační a časové. Má-li být řízení rizik úspěšné, pak musí být vztahy mezi těmito zdroji v optimální proporcionalitě. Příspěvek byl prezentován na Konferenci CRISCON 2019 FLKŘ UTB Zlín v září 2019.cs
dc.description.abstractExistence of nowadays society and its Development tendencies are very complicated. Fast changes are hard to recognize, predictable and because of that also hard to manage. Analogically is also very complex the problematics of preparation and readiness of managing parts of all levels of management down to human that is a key part of complex system of management of risks. For successful crisis management are responsible not just organs of crisis management, but also or other managing parts. Under the word risk management is essential to imagine very complex relationship between sources for risks management, that are resources human, financial, material, informational and time. If we want to succeed, these resources must be in optimal proportionality.en
dc.formattextcs
dc.format.extent31-34cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectkrizové řízenícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectmanagementen
dc.subjectcrisis managementen
dc.subjectrisken
dc.subjectsocietyen
dc.subjectsystémen
dc.titleSouvislosti rizik v dnešní společnostics
dc.title.alternativeInterdependencies of Risks in Nowadays Societyen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume31cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2020.1.31cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record