Show simple item record

HOUSE ON THE EDGE – Valašské Meziříčí, Sokolská Street

dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorValový, Přemyslcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:07Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVALOVÝ, P. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.cs
dc.identifier.other52782cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18682
dc.description.abstractHmotové a prostorové uspořádání budovy je podřízeno koncepci vytvoření tzv. "průchozích hradeb". Hmota je rozdělena na menší objekty nově vytvořenými uličkami, které vytvářejí zcela novou městskou strukturu. Architektonický ráz vytváří dojem více menších objektů na jedné parcele. Ty jsou však navzájem propojeny společnými podzemními garážemi. Na okrajích parcely jsou vytvořeny kašny a drobná místa pobytové zeleně. Zahrazením vybraných ulic obchodními pasážemi vznikají na jejich střechách terasy přiléhající k bytům v 1NP. Terénní rozdíl je vyrovnáván sklonitými uličkami. Fasády jsou barevně koncipovány jako ideová fúze tradiční beskydské chalupy. Jsou tvořeny černým dřevem s bílými okny.cs
dc.description.abstractMass and spatial arrangement of the building is subject to the concept of creating a "walk-through walls." The mass is divided into smaller objects newly created streets that create a new urban structure. Architectural character creates the impression of several small buildings on one parcel. However, they are interconnected by common underground parking. On the edges of plots are created fountains and small residential green space. Commercial street passages formed on the roof terrace adjacent to the flats on 1st floor. Field difference is offset bend streets. Facades are conceived as a color fusion of traditional ideological Beskydy cottage. They consist of black wood with white windows.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthrana dům opalované dřevo kašna diagonála valašské meziříčí podzemní parkování parter bydlení polyfunkční strom terasa hradbacs
dc.subjectburnt wood house edge fountain diagonal underground parking parter multipurpose housing tree terrace city wallen
dc.titleDŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolskács
dc.title.alternativeHOUSE ON THE EDGE – Valašské Meziříčí, Sokolská Streeten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-21cs
dcterms.modified2012-05-22-18:27:15cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52782en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:58:39en
sync.item.modts2020.03.31 01:01:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeHrabec, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing.arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record