Show simple item record

Concept for Organizational Culture Change in a Company Operating in Hand-Made Area

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorLupieńská, Agátacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:04Z
dc.date.available2018-10-21T16:19:04Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLUPIEŃSKÁ, A. Návrh změny organizační kultury v podniku zabývající se řemeslnou činností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other52788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18688
dc.description.abstractCílem předkládané diplomové práce je na základě realizované analýzy stávajícího obsahu organizační kultury ve zkoumaném podniku navrhnout takové změny, které podpoří sledované cíle a povedou k žádoucí výkonnosti. V teoretické části dochází k vymezení pojmů týkajících se organizační kultury a vztahů mezi nimi. V analytické části je zformulován stávající stav organizační kultury. V návrhové části jsou pak navrhnutá taková řešení, která povedou ke změně organizační kultury a motivaci zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is implemented based on existing content analysis of organizational culture in the analysis of such a company to design changes that will support the objectives pursued and will lead to a desirable performance. The theoretical part is to define terms relating to organizational culture and relationships between them.The analytical part is formulated the current state of organizational culture. The design is then part of the proposed solutions that will lead to a change in organizational culture andemployee motivation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganizační kulturacs
dc.subjectfirmacs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectOrganizational cultureen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectmotivationen
dc.titleNávrh změny organizační kultury v podniku zabývající se řemeslnou činnostícs
dc.title.alternativeConcept for Organizational Culture Change in a Company Operating in Hand-Made Areaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-11-14:46:33cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:05:44en
sync.item.modts2020.03.31 14:38:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeFurendová, Adrianacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record