Show simple item record

Calculation of characteristic values of the earth fault in MV network.

dc.contributor.advisorToman, Petrcs
dc.contributor.authorPísařovic, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:07Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:07Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPÍSAŘOVIC, A. Výpočet charakteristických veličin při zemním spojení v síti vn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30578cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18699
dc.description.abstractV bakalářské práci se autor zabývá problematikou zemního spojení v síti vysokého napětí. V teoretické části jsou uvedeny existující poruchové stavy vyskytující se na venkovních vedeních. Stěžejním bodem bakalářské práce je analýza poruchového stavu „zemní spojení“ v sítích s neúčinně uzemněným uzlem. V praktické části je následně počítána celková kapacita zadané sítě a dle zjištěných výsledků navržena zhášecí tlumivka sloužící ke snížení zemního proudu.cs
dc.description.abstractIn the bachelor thesis author deals with the earth fault in MV network. In the theoretical part of thesis there are identified existing faults occuring on power lines. The pivotal point of thesis is the analysis of the earth fault in network with ineffectively earthead node. In the parctical part author calculates the total capacity of specific network and according to the obtained results he proposes the suitable arc suppresion coil to reduce the earth current.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsíť vncs
dc.subjectzemní spojenícs
dc.subjectsítě kompenzovanécs
dc.subjectzhášecí tlumivkacs
dc.subjectMV networken
dc.subjectearth faulten
dc.subjectcompensated networken
dc.subjectarc suppression coilen
dc.titleVýpočet charakteristických veličin při zemním spojení v síti vncs
dc.title.alternativeCalculation of characteristic values of the earth fault in MV network.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:15cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30578en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:58:03en
sync.item.modts2021.11.12 12:03:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrságová, Jaroslavacs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record