Show simple item record

Speed Measuring of Vehicles Using Radar

dc.contributor.advisorMaršík, Lukášcs
dc.contributor.authorVlkovič, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:15:48Z
dc.date.available2020-06-23T07:15:48Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVLKOVIČ, V. Měření rychlosti vozidel s použitím radaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other128080cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187235
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189643
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie ktorá z radarových dát extrahuje informácie o rýchlosti vozidiel. Na radarové merania bol použitý radar s kontinuálnou vlnou. Dôraz sa kladie na zistenie uhlu priližujúceho sa vozidla a na korekciu rýchlosti na základe tohotu uhlu. Výsledný návrh bol implementovaný v prostredí Matlab. Vyhodnotenie úspešnosti implementovaného riešenia bolo vykonané na referenčných dátach.cs
dc.description.abstractThis masters thesis is focused around the designing and implementation of an anpplication that can extract information on speed of vehicles from radar data. The radar measurements were done by using a continous wave radar. The emphasis is placed on the computation of the angle in which the car approaches the radar and on the speed correction based on this angle. The final design was implemented in Matlab. The evaluation of the implemented solution was done on reference data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRadarcs
dc.subjectmeranie rýchlosti vozidielcs
dc.subjectradar s kontinuálnou vlnoucs
dc.subjectDopplerov javcs
dc.subjectspracovanie signálucs
dc.subjectkosínusový faktor.cs
dc.subjectRadaren
dc.subjectvehicle speed measurementen
dc.subjectcontinuous wave radaren
dc.subjectDoppler effecten
dc.subjectsignal processingen
dc.subjectcosine factor.en
dc.titleMěření rychlosti vozidel s použitím radarucs
dc.title.alternativeSpeed Measuring of Vehicles Using Radaren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:22cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid128080en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:15:48en
sync.item.modts2020.06.23 08:36:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠiroký, Adamcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F. Student souhlasí s hodnocením F od oponenta, práci se nemohl dostatečně věnovat kvůli rodinné situaci. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Jaký přínos pro Vás měla tato diplomová práce? V čem spatřujete svůj největší přínos v dané práci?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record