Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení 

    Aron, Lukáš
    Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak ...