Show simple item record

Network Forensic Analytical Web-Based Platform

dc.contributor.advisorPluskal, Jancs
dc.contributor.authorAmbrož, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:22:30Z
dc.date.available2020-06-23T08:22:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationAMBROŽ, T. Analytické webové prostředí pro zpracování zachycené síťové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other128096cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189937
dc.description.abstractV současnosti probíhá velká část komunikace skrze počítačové sítě. Objem této komunikace se každým rokem zvětšuje. To má za následek, že se zvyšují i nároky na výpočetní výkon. Za účelem zvýšení výpočetního výkonu se vyplatí proces zpracování komunikace pro forenzní účely paralelizovat.  Výzkumná skupina NES@FIT v jednom ze svých projektů vytvořila nástroj Netfox Detective. Z tohoto nástroje je v plánu vytvořit distribuovaný systém pro zpracování zachycené komunikace za účelem forenzní analýzy. Jednou z částí je rozhraní, pomocí kterého by se distribuovaný systém ovládal. V této diplomové práci se budu zabývat tvorbou webového rozhraní pro nástroj Netfox Detective, který je v současné době desktopovou aplikací. Webové rozhraní by se poté dalo po drobnějších úpravách použít pro paralelizovanou variantu aplikace. Webové rozhraní bude zprostředkovávat stejné informace jako desktopová varianta. Pro získání informací pro forenzní analýzu bude využívat stejně jako desktopová varianta framework Netfox Framework. Výhoda webového rozhraní oproti desktopové variantě uživatelského rozhraní je v tom, že uživateli k tomu, aby mohl přistoupit k webovému rozhraní, postačuje zařízení s webovým prohlížečem. Což znamená, že uživatel může pracovat na jakémkoliv operačním systému.cs
dc.description.abstractAt present a big part of communication passes off through computer network. Amount of the communication magnifys every year. It has a consequence that claims on computing power raise. The procedure of processsing of the communication for forensic purposes pays off to parallel for the purpose of increase of computing power. Research group NES@FIT created an instrument Netfox Detective in one of its projects. From this instument it is planed to create a distibuted system for the processing of intercepted communication for the purpose of forensic analysis. Interface is one of parts with the help of its the distributed system will be operated. In my theses I will concern with the creation of the web interface for the instument Netfox Detective which is a desktop application presently. Web interface use, after little modifications, for paralleled version of application. Web interface will mediate the same informations as the desktop version. For the obtaining of informations for forensic analysis it will use framework Netfox Framework identically as the desktop version. Advantage of web interface compared to the desktop version is that user who approach to web interface need device with web browser. It means that user can work whichever operation system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNetfox Detectivecs
dc.subjectDotVVMcs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectBootstrapcs
dc.subjectHangFirecs
dc.subjectNetfox Detectiveen
dc.subjectDotVVMen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectBootstrapen
dc.subjectHangFireen
dc.titleAnalytické webové prostředí pro zpracování zachycené síťové komunikacecs
dc.title.alternativeNetwork Forensic Analytical Web-Based Platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:13cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid128096en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:30en
sync.item.modts2020.06.23 09:44:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVeselý, Vladimírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent sice hodnotil práci stupněm 3E, avšak realizační výstup byl nedostatečný a nesplnil podmínky inženýrského díla. Student nedokázal přesvědčit komisi, že realiční výstup nebyl oponontem hodnocen správně a také se při obhajobě zjistilo, že nebyl splněn bod 4 zadání. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako " F - nevyhovující". Otázky u obhajoby: Jakou funkcionalitu váš front-end poskytuje v porovnání s konkurencí (např. Wireshark, MS Network Monitor či Network Miner)?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record