Show simple item record

Interactive Visualization of XML

dc.contributor.advisorChmelař, Petrcs
dc.contributor.authorKubíček, Danielcs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:55:46Z
dc.date.available2020-05-13T22:55:46Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationKUBÍČEK, D. Interaktivní vizualizace XML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.cs
dc.identifier.other14972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187359
dc.description.abstractPráce se zabývá problémem zobrazování XML. V první části je ve stručnosti popsán jazyk XML a jeho základní charakterizace. Stručně shrnuty možnosti využití XML, jeho výhody, syntaxe XML a popsána logická struktura. Práce také částečně popisuje i problematiku načítání XML v Javě. Dále se zabývá problémem vizualizace XML, kde jsou shrnuty v krátkosti vlastnosti, výhody a nevýhody dostupných XML vizualizačních nástrojů. Kapitola Implementace popisuje výběr vhodného programovacího jazyka a vývojového prostředí. Stručně popisuje jednotlivé dostupné modelovací nástroje se zdůvodněním, proč nemohly být použity. Vytvořená aplikace obsahuje dva typy zobrazení XML elementů, základní a agregační typ. Byla tak naprogramována aplikace umožňující jednoduché zobrazení XML. Tento program je ve fázi praktického a využitelného vizualizačního nástroje a je možné jej dále rozšiřovat a upravovat.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is engaged in problem of visualization XML. In the first part, there is described XML language in brief and his basic characterization. There is resumed the possibility of XML usage, his advantage, XML syntax and logical structure. Bachelor's thesis also describes the problematic of reading XML in Java. The thesis is engaged in problems of XML visualization. There are summarized XML properties, advantages and disadvantages of available visualization tools in short. The Implementation chapter describes choosing of suitable programming language and development system. It briefly defines available modeling tools with individual reasons why they couldn't be used. The developed application contains two types of displaying XML elements, the basic type and the aggregation type. The program output is supposed to be practical and usable visualization tool, although many extensions can be made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectstrukturovaná datacs
dc.subjectJava.cs
dc.subjectXMLen
dc.subjectvizualizationen
dc.subjectstructured dataen
dc.subjectJava.en
dc.titleInteraktivní vizualizace XMLcs
dc.title.alternativeInteractive Visualization of XMLen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-12cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:19cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14972en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.14 00:55:46en
sync.item.modts2020.05.14 00:23:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeStryka, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record